Studieprogram

Mange studiemuligheter tilbys ved et stort antall høgskoler og universiteter rundt om i verden: fra høgskolegrader til sertifikater, fra kurs til diplomer, og mange flere. Studenter velger å ta en slik grad av mange ulike grunner: noen ganger som en overgang mellom ulike faser av akademiske studier, andre ganger for å få ytterligere faglig opplæring og kvalifikasjoner. Gradene dekker et bredt spekter av emner og utvikler studentenes ferdigheter både på personlig og profesjonelt plan. Mengden ulike grader kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære programmene som er listet opp nedenfor.

Nye kurs

ISSOS - International Summer Schools For 13-18 Year Olds‎

Ib Utvidet Essay Sommer Kurs

Desember 15, 2017
Det eksklusive sommerprogrammet til ISSOS tilbyr videregående studenter (13-18 år) den unike muligheten til å kombinere læring, kreativ berikelse og actionfylt eventyr i de verdensberømte og fantastiske universitetene St Andrews i Storbritannia.

E-Learning University of Athens

Kurs I Vin

Desember 14, 2017
Vin er en del av den greske kulturarven, produksjonen og den tilhørende tradisjonen eksisterer i over 4000 år! I gresk mytologi finner vi de olympiske gudene som styrer kosmos.

David Game Higher Education

BTEC HND Diploma Level 5 Public Services

Desember 14, 2017
Pearson BTEC HND Diploma Nivå 5 Offentlige tjenester (med veialternativer: Politi, kriminologi og akuttjenester) Kursstruktur Dette kurset er utformet for å møte behovene til studenter som ønsker å forfølge en karriere innen offentlig og beredskapstjeneste - Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Fangstjenesten, Forsvaret, Tollvesenet, Nødplanlegging - Sikk… [+]erhetstjenester, Folkehelse og Kriminelle Justisstøttebyråer. Du vil utvikle en solid forståelse av store hendelser, menneskelig psykologi og sosiologi, mangfold, kriminologi helse og sikkerhet og din egen personlige effektivitet og utvikling i alle situasjoner der offentlige tjenester er ansatt. Edexcel BTEC nivå 4 og 5 HNC / D i offentlige tjenester gir et spesialisert, arbeidsrelatert studieprogram som dekker nøkkelkunnskap, forståelse og praktiske ferdigheter som kreves i sektoren for offentlige tjenester, og legger særlig vekt på valg av spesialiserte enheter skreddersydd i år 1 og 2 til din valgte karrierevei. På slutten av kurset vil du ha en anerkjent kvalifikasjon som vil definere veier for sysselsetting i offentlige tjenester og andre karrierer som krever en disiplinert, men omsorgsfull tilnærming. Det er muligheter for videre studier og karrieremuligheter: Kurset gir en nasjonalt anerkjent kvalifikasjon som tilbyr karriereutvikling og faglig utvikling for de som allerede er ansatt eller ønsker å søke offentlig ansettelse. Kurset vil gi: i dybden studie av et bredt spekter av offentlig tjeneste operasjoner muligheter til å finne ut om jobber som er tilgjengelige i disse tjenestene og forberede seg på deres oppføringsprosedyrer jevnlig kontakt med tjenestepersonell og besøk til offentlige tjenesteleverandører praktiske oppgaver og prosjekter som er direkte relatert til det moderne offentlige tjenesteområdet praktisk arbeid på fellesskapsprosjekter ÅR 1 Småskala forskningsprosjekter Organisasjoner og oppførsel Fair behandling i offentlige tjenester Helse- og sikkerhetsstyring i offentlige tjenester Det globale miljøet Rettferdighet og straff Nødplanlegging og offentlige tjenester Kriminalreduksjon og fellesskapsikkerhet ÅR 2 Administrere offentlig sektorfinansiering Regjeringens beslutningsprosesser og offentlige tjenester Forskningsprosjekt Personlig og profesjonell utvikling [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Studiemuligheter på akademiske kurs

Hva er et akademisk kurs?

Akademiske kurs omfatter en rekke programmer som kan tas etter fullført videregående utdanning, og gir akademiske kvalifikasjoner på universitets- eller høgskolenivå. Noen akademiske kurs er utformet for å gjøre overgangen enklere mellom videregående skole og universitet. Andre er rettet mot studenter på bachelor- eller masternivå, eller yrkesaktive. Noen sentrale typer akademiske kurs er forkurs, forberedende år, sertifikatkurs, diplomgivende kurs og høgskolegrad.

Hva studerer man på et akademisk kurs?

Det er et akademisk kurs i nesten enhver akademisk disiplin. Universiteter, community colleges og tekniske fagskoler tilbyr akademiske kurs på områder som · bedriftsøkonomi, · naturvitenskap, · humaniora, · samfunnsvitenskap, · kunst, · pedagogikk, · tekniske fag, · matematikk, · datateknologi, · ... og mer. De akademiske kursene tar for seg mer spesifikke emnesområder innenfor de akademiske disiplinene som er nevnt ovenfor. Eksempler på akademiske kurs kan være "Kurs i termisk energi på nanonivå", "Yrkesrettet kurs: visuell markedsføring av mote," eller "Diplomgivende kurs for juridisk administrativ assistent."

Hva er fordelene med å ta akademiske kurs?

Bestemmer du deg for å ta et akademisk kurs, kan det påvirke hele resten av ditt liv. Akademiske kurs gir studentene muligheten til å gjøre en investering i utdanning og karriere ved å utvikle faglige ferdigheter, praktisk kunnskap og forståelse av sentrale teoretiske begreper. Enten du velger å ta et diplom, et sertifikat, en høgskolegrad, eller et kort, intensivt sommerkurs, vil fordelene være åpenbare. Potensielle arbeidsgivere viser vanligvis søkere med relevante akademiske kvalifikasjoner mer interesse enn søkere som ikke har tatt noen akademiske kurs eller programmer.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente etter å ha tatt et akademisk kurs?

Studenter som investerer i karrieren sin ved å melde seg opp til et akademisk kurs, kan forvente forbedrede karrieremuligheter straks de har fått de akademiske kvalifikasjonene kurset leder til. For å få tilgang til enkelte stillinger er et diplom, et sertifikat eller en høgskolegrad helt nødvendig. Et sommerkurs, forkurs eller et forberedende år kan også gi karrieren din et løft, ved å utvikle ferdigheter og kunnskaper på fagfeltet - noe som definitivt er avgjørende for å lykkes i arbeidslivet.

Hvor mye koster det å ta et akademisk kurs?

Kostnadene for et akademisk kurs varierer mye avhengig av type kurs, varighet, skole og land. Kostnadsberegninger finnes på noen av programsidene, eller du kan be om å få mer informasjon fra den aktuelle skolen eller universitetet. Det er alltid en god idé å kontakte skolen som tilbyr det akademiske kurset du er interessert i, de vil kunne gi mer informasjon om økonomiske støtteordninger som kan være tilgjengelig for søkerne.

Hvorfor ta et nettbasert akademisk kurs?

Noen studenter har andre forpliktelser, for eksempel jobb eller familie, som hindrer dem i å delta på forelesninger på studiestedet. Nettbaserte studier bringer klasserommet hjem til studenten via toppmoderne e-læringsteknologi. Studenter som tar et akademisk kurs på internett kommuniserer direkte med professorer og medstudenter via e-post, telekonferanser, diskusjonsfora, videokonferanser, chat/messenger og andre hjelpemidler. Noen studenter opplever at det å studere på nettet gjør at de forbedrer de skriftlige kommunikasjonsferdighetene sine raskere enn de ville gjort i klasserommet.

Hvilke forskjeller er det mellom de akademiske kursene fra ett land til et annet?

Hvordan termen "akademisk kurs" brukes, vil variere fra land til land. I Australia og Storbritannia for eksempel, refererer begrepet "Diploma" ofte til et kurs på avansert nivå i ett bestemt emne, som leder til en bestemt faglig status. Før Bologna-prosessen i Hellas, Tyskland, Ungarn og enkelte andre europeiske land, var et diplom en fem-årig grad på lavere nivå, som tilsvarte noe lignende dagens bachelor- og mastergrad. I noen land kreves det en akademisk sertifisering i tillegg til utdanning på lavere nivå for å være kvalifisert for yrkespraksis i pedagogikk, juss eller i andre fagdisipliner.

For å lære mer om de mange og varierte akademiske kursene du kan ta over hele verden, er det bare å utforske denne programsiden. Du kan alltid be om mer informasjon om de akademiske kursene du er interessert i ved hjelp av web-skjemaet på programmets emneside.