Avansert Human Resource Management

London Business Training & Consulting

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Avansert Human Resource Management

London Business Training & Consulting

Nøkkelinformasjon

 • Kurskode: HR102
 • Varighet: 2 uker
 • Avgift: £ 4095

Kursplan

HRM, strategi og samfunnsansvar

 • Betydningen av human resource management
 • Forretnings- og bedriftsstrategier
 • Interessenter og samfunnsansvar

HRM-politikk og praksis med høy engasjement

 • En oversikt over HR-politikk og praksis med høy forpliktelse
 • Bundler av menneskelige ressurser
 • Er HRM med høy forpliktelse universelt anvendelig?

Tilrettelegge HRM med organisasjonsmål

 • Beredskapsteori og best egnethet
 • 'Best fit' HRM
 • Begrensninger av best-fit / beredskapsmodeller
 • Resursbasert visning av HRM og 'arkitektur'
 • Bruk av RBV og arkitekturmodeller til HRM

HR-funksjonens rolle i endringstider

 • Utviklingen av HR som spesialistfunksjon
 • Analyserer rollen til HR-funksjonen
 • Nye former for levering: outsourcing, felles service sentre og E-HRM
 • Vurdere HR-funksjonens bidrag

Ledelsesledere, Ledelse og HRM

 • Øke linjestyringsansvaret for HRM
 • Problemer med å overføre HRM til linjeledere
 • Utvikle linjeledere for å gi effektiv HRM
 • Ledelse

Resourcing og Talent Management

 • Menneskelige ressurser planlegging, omsetning og oppbevaring
 • Talenthåndtering
 • Definere jobber og lage personspesifikasjoner
 • Rekruttering metoder
 • Ulike paradigmer av utvalg

Performance Management

 • Prestasjonsstyringssystemer
 • Induksjon og ansattes sosialisering
 • Ytelsesvurdering
 • Forsterke ytelsesstandarder

Læring og kunnskapsutvikling

 • Læringsprosessen
 • Treningssyklusen
 • En gjennomgang av noen moderne L
 • Administrere kunnskap

Ansattes engasjement og deltakelse: Opprette engasjement og stemme på arbeidsplassen

 • Betydningen av medarbeiderens medvirkning og deltakelse
 • Fra direkte EIP til ansattes engasjement
 • Representativ deltakelse
 • Forbindelsene mellom uformell og formell EIP
 • Embedding EIP på jobb

Belønningsstyring

 • Belønningsstyring i sammenheng
 • Typer av betalingsordning
 • Jobb evaluering
 • Likeverdige hensyn
 • Utelønn som en del av pakken

Målgruppe

 • HR ledere og ledere
 • HR-lederne fungerer
 • HR forretningspartnere og rådgivere
 • HR-fagfolk og praktikere
 • Senior HR-offiserer og assistenter som ønsker å forstå og bidra til utvikling og implementering av HRM i sine organisasjoner.
 • Småbedriftseiere og ledere med ansvar for folket fungerer innenfor sine organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset vil du kunne forstå:

 • De mange betydningen av HRM, forholdet mellom strategi og HRM, og verdien av å se strategien når det gjelder flere interessenter.
 • De viktigste teoretiske rammebetingelsene som brukes i HRM - det universalistiske høyt engasjementsparadigmet, beredskapsmessig best egnet tilnærming og ressursbasert syn på firmaet.
 • De særegne roller spilles av HR-fagfolk og linjeledere, samt de alternative formene for HR-tjenesteleveranse gjennom eksterne konsulenter og felles serviceoperasjoner.
 • Konseptet lederskap - om det er forskjellig fra ledelsen eller ikke.
 • Alle komponenter i HRM.
 • En rekke samtidsspørsmål, som talenthåndtering, nyere syn på kunnskapsutvikling, push for ansattes engasjement og flere måter som ansatte kan belønnes på jobben.
Denne skolen tilbyr programmer i:
 • Engelsk


Sist oppdatert September 27, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Feb. 4, 2019
Juni 10, 2019
Duration
Varighet
2 uker
Price
Pris
4,095 GBP
Information
Deadline
Locations
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Studiestart : Feb. 4, 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Feb. 15, 2019
Studiestart : Juni 10, 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Juni 21, 2019
Studiestart : Okt. 7, 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Okt. 18, 2019
Studiestart : Nov. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Feb. 4, 2019
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Feb. 15, 2019
Juni 10, 2019
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Juni 21, 2019
Okt. 7, 2019
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Okt. 18, 2019
Nov. 2019
Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland - London, England
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen