Arctic Nature Guide - Ettårig program

Generelt

Programbeskrivelse

The Arctic Adventurer - Har du det i deg? Kan du se deg selv som en opplevelsesguide i Arktis ville natur? Er du på ditt beste når du leder og inspirerer mennesker i det fri, og gir dem opplevelsen av livet sitt? Hvis du vil tilbringe mer tid i den mest fantastiske og utfordrende, men likevel sårbare naturen du kan tenke deg, kan du slutte å lete. Med den ettårige Arctic Nature Guide-utdannelsen i Spitsbergen garanterer vi deg et år med opplevelser. Etterfulgt av et arbeidsliv utendørs, hvor du møter naturen hver dag, på alle måter. Hva er det ikke å elske?

Programbeskrivelse

 • Varighet: 1 år
 • Studiepoeng (studiepoeng): 60
 • Opptakskrav: Høyere utdanningskompetanse og sertifiserte språkkrav på engelsk, og relevante praktiske erfaringskrav
 • Gradenavn: Ingen
 • Søknadskode: 9500

Safe Guiding in the Arctic, Value-based Guiding and Teaching Arctic Nature, and Arctic safety and field leadership er kurs som undervises gjennom hele studieåret. De er hovedsakelig praktisk orientert, men inkluderer også en teoretisk tilnærming. Safe Guiding in the Arctic and Value-based Guiding and Teaching Arctic Nature inkluderer ekskursjoner av lengre og kortere varighet i den varierte arktiske naturen gjennom året. Arktisk sikkerhets- og feltledelse består av konsentrerte kurs i arktisk sikkerhet som Polarbear-sikkerhet, Arktisk førstehjelp, sjøisnavigasjon, navigering og kommunikasjon, ved hjelp av en Zodiac og en snøscooter. Planlegger risikoanalyse, HMS, kvalitetssikring og situasjonsledelse.

Historien til Svalbard underviste i to uker i begynnelsen av andre semester. Kursets utgangspunkt er den gradvise koloniseringen og utforskningen av det sirkumpolare Arktis fra forhistorisk tid til den moderne perioden.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Ha bred teoretisk kunnskap om temaer relatert til trygg reise og opphold i den arktiske naturen.
 • Ha teoretisk kunnskap om ledelse og hestemannskap til grupper i naturen basert på relevant forskning.
 • Ha teoretisk kunnskap essensiell i naturbasert turisme, opplev produksjon, friluftsliv og miljøfilosofi.
 • Forstå naturen, kulturen, historien og geopolitiske forhold i polarområdet.

ferdigheter

 • Ha ferdigheter, metoder og rutiner for trygg reise og opphold i den arktiske naturen. Har lært metoder og gjennom praksis og veiledning har oppnådd personlig utvikling rettet mot å være vert, mekler og leder for grupper i naturen. Kunne identifisere metoder for å legge til rette for og formidle kunnskap, verdier og gode naturopplevelser.
 • Har tilegnet seg tilstrekkelige ferdigheter for å kunne formidle arktisk natur og kultur til sine gjester.

Generell kompetanse

 • Vær oppmerksom på kravene til ferdighetene og kompetansen de må ha som en naturveiledning for å lede grupper i en variert arktisk natur.
 • Vær oppmerksom på det ansvaret naturguider har når du leder grupper i en krevende arktisk natur.
 • Har reflektert over egne verdier i forhold til å oppleve natur, friluftsliv, naturledende rolle og kommersiell turisme.
 • Vær oppmerksom på hvilken rolle naturguider kan spille som ambassadører og venner av det sårbare arktiske miljøet når det gjelder interaksjon med gjesten.

Arbeidsperspektiv

Fremtidige sysselsettingsmuligheter kan primært finnes i veiledende aktiviteter i Arktis. Etter å ha fullført studiet, vil studentene få kompetanse som vil være relevant for sysselsetting på fastlandet innen friluftsliv, turisme, utdanning, kultur og miljøforvaltning, samt i frivillige organisasjoner. Reiselivsnæringen på Svalbard er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng; blant annet ved å ha en sterk konsentrasjon av naturbaserte reiselivsbedrifter der guiden har en sentral rolle i verdiskaping, og hvor aktiviteter foregår i et sårbart og ekstremt miljø.

Programstruktur

Begrep 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Første semester
AS-203 Arctic Safety and Field Leadership, 14 spekter (UNIS)
FRI-2580 Sikker guiding i Arktis
FRI-2581 Verdibasert veiledning og undervisning i arktisk natur
Andre semester
AS-203 Arctic Safety and Field Leadership, 14 spekter (UNIS)
SH-201 Svalbards historie, 6 spekter (UNIS)
FRI-2580 Sikker guiding i Arktis
FRI-2581 Verdibasert veiledning og undervisning i arktisk natur

Opptakskrav

 1. Videregående opplæringskvalifisering og sertifiserte språkkrav på engelsk.
 2. I tillegg må du dokumentere et førerkort, kategori B (personbil osv.) Eller kategori S (snøscooter) som er gyldig i Norge.
 3. Relevante praktiske erfaringskrav

Relevant praktisk erfaring for opptak til Arctic Nature Guide-programmet er:

 • Arbeidserfaring som naturguide, tilsvarende minimum 6 måneder på heltid / 100% Or
 • Arbeidserfaring som offiser, friluftsleder eller lærer, tilsvarende minimum 6 måneder på heltid / 100%

Erfaring fra aktivt friluftsliv (f.eks. Frivillig som instruktør i vintersport eller friluftsliv, deltakelse i ekspedisjoner eller organisert friluftsliv, erfaring som bre- eller klatreinstruktør) eller utdannelse i friluftsliv kan erstatte mangel på arbeidserfaring. All erfaring må tilsvare minimum 6 måneder på heltid / 100% og må dokumenteres med gyldig referansebrev.

All arbeidserfaring må dokumenteres med et gyldig referansebrev.

Vær oppmerksom på at attesten skal inneholde datoene for start og slutt på ansettelsen / aktiviteten og de ukentlige timene for ansettelse / aktivitet.

Et begrenset antall steder hvert høst.

Undervisning og vurdering

Student-sentrert undervisnings- og læringsmetoder med problembaserte læringsmetoder, prosjektarbeid, gruppearbeid, praktisk og metodisk arbeid med veiledning brukes gjennom hele studiet, i tillegg til forelesninger, diskusjoner og bruk av IKT. Dette innebærer med andre ord mye selvstyrt og praktisk arbeid innendørs og utendørs for studenter. En stor del av studiet foregår i naturen og inkluderer praktiske øvelser og utvikling av erfaring.

Guide-rolleerfaring vil bli oppnådd gjennom en praktisk opplæringsperiode. Denne perioden vil bli gjennomført som intervalløkter i høstsemesteret og i en lengre periode på vårsemesteret. Perioden skal bestå av omtrent 150 timer totalt. Kandidaten vil formulere en plan for perioden, som må godkjennes av læreren. Kriteriene for perioden er gitt i et eget dokument, hvilke kandidater vil motta ved studiestart.

Følgende krav må godkjennes før kandidaten kan få ta eksamen:

 • Planlegging, implementering og evaluering av praktisk opplæring i en turistvirksomhet, inkludert en praktisk opplæringsrapport.
 • Hundre prosent deltakelse i alle utflukter, inkludert forberedelse og oppfølgingsarbeid, og implementering av sikkerhets- og redningsteknikker på bre, sjø og fjell.
 • Rapporter og hvilken som helst type oppfølgingsarbeid (f.eks. Foto- og videopresentasjoner, gruppearbeid osv.) Etter hver tur. Teamene bestemmer hvilken type arbeid og forberedelser som skal utføres i forhold til hver tur.
 • Planlegging, implementering og presentasjon av et gruppeprosjekt på et av disse studentprosjektene: polar nattopplevelsesproduksjoner, arrangementet på den lokale solfestivalen, arrangering av Camp Svalbard Winteror som styrer gjesten foran skituren til sommeren.
 • Individuell skriftlig oppgave om prosjektopplevelsen, som må sendes inn og få bestått karakter.
 • Oppgave med tema arktisk natur må sendes inn og få bestått karakter.
 • Bestå testen for å gjenkjenne arktiske planter, fugler og dyr.
 • Godkjent deltakelse på isbjørnens sikkerhetskurs og bestått isbjørnens sikkerhet og skytetest
 • Godkjent deltakelse i arktisk førstehjelp og bestått førstehjelpstesten.
 • Godkjent deltakelse på brekurset og bestå ledsagerens rednings- og breveiledningstest.
 • Godkjent deltakelse på flerdagstursturen og bestått turplanlegging og navigasjonstest.
 • Godkjent deltakelse på arktisk intro-vinterutflukt og bestått GPS-navigasjon og snøbivakttest.
 • Godkjent deltakelse på skredkurset og bestått testen på skredbevissthet og følgesvenn.
 • Godkjent deltakelse på haviskurset.
 • Godkjent deltakelse i den arktiske vinterskituren.
 • En sommerskitur vil bli gjennomført som en avsluttende aktivitet for studieåret. Kandidater som jobber sammen vil være ansvarlige for hele gjennomføringen av turen og vil motta ulike oppgaver knyttet til veilederrollen; de vil bli vurdert som bestått / ikke bestått av læreren.
Sist oppdatert jan. 2021

Om skolen

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Minimér
18 , Tromsø , Alta , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Mer Mindre