Om programmet

Wallace State Community College 's Engineering Technology Program gir en Pathway å gi deg muligheter til å se nøyaktig hvor du passer inn i ingeniørverdenen. Det er mange karrieremuligheter for de som er interessert i en grad i ingeniørteknologi. Det er karrierer hvor kontoret din er stedet for en ny vei, bro, bygning, verktøyinstallasjon eller andre store infrastrukturprosjekter. Det er karrierer hvor du jobber i komforten av et luftkondisjonert kontor.

Ingeniørarbeidere utarbeider tekniske tegninger og planer som brukes av produksjons- og byggearbeidere til å bygge alt fra produserte produkter som leker, brødristere, industrimaskiner og romfartøy til strukturer som hus, kontorbygg og olje- og gassledninger. Tekniske tegninger av ingeniører gir visuelle retningslinjer, viser de tekniske detaljene til produktene og strukturen, og angir dimensjoner, materialer og prosedyrer. De fleste ingeniører bruker CAD-systemer med hjelp av datamaskiner (CAD) for å utarbeide tegninger.

Mange ingeniører jobber for arkitektoniske, ingeniør- og tilknyttede tjenester som designer konstruksjonsprosjekter eller gjør annet ingeniørarbeid på kontraktbasis for andre næringer. Jobber er også funnet i industrien som maskiner, metall, datamaskin og elektronikk, og transportutstyr, inkludert luftfartsprodukter og deler, produksjon, skip og båtbygging. Andre er ansatt i konstruksjon, regjeringen, grossistvirksomheten og verktøyene, eller er selvstendig næringsdrivende.

Muligheter er best for enkeltpersoner med minst to års innleggskurs i ingeniørteknologi og betydelig kompetanse og erfaring ved bruk av CAD-systemer, sammen med velutviklede utkast og mekaniske tegneferdigheter, kunnskap om utarbeidelse av standarder, matematikk, vitenskap og ingeniørteknologi.

Industriell vekst og stadig mer komplekse designproblemer knyttet til nye produkter og produksjonsprosesser vil øke etterspørselen etter ingeniørteknikerens tjenester. Ingeniørteknikere med CAD-kompetanse har brutt ut av den tradisjonelle utkastrolle og gjør i økende grad arbeid som tradisjonelt utføres av ingeniører og arkitekter, og dermed også økende etterspørsel etter ingeniører.

Karriereutsikt

Inntekter for teknikere varierer etter spesialitet og ansvarsnivå. Årlig inntjening av arkitektoniske og sivile teknikere nådde mer enn $ 47.560 i 2012, med tilsvarende antall maskinteknikere som tjener mer enn $ 51,980, og elektriske og elektroniske teknikere tjener mer enn $ 57.850. (Kilde: US Department of Labor Bureau of Labor Statistics)

Program undervist i:
Engelsk
Wallace State Community College

Se 8 flere kurs fra Wallace State Community College »

Sist oppdatert October 14, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
5 semestre
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato