Avansert Diplom of Business

Einstein College of Australia

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Avansert Diplom of Business

Einstein College of Australia

Denne kvalifikasjonen gjenspeiler rollen som enkeltpersoner med betydelig kompetanse i enten spesialiserte eller brede kompetanseområder og kunnskaper som søker å videreutvikle kompetanse på tvers av en rekke forretningsfunksjoner. Kvalifikasjonen er tilpasset behovene til enkeltpersoner som har betydelig teoretisk forretningsferdighet og kunnskap som de ønsker å utvikle for å skape videre utdannings- eller sysselsettingsmuligheter.

Pathways

Pathways inn i kvalifikasjonen

Kandidatene kan gå inn i kvalifikasjonen gjennom en rekke inngangspunkter som viser potensial til å gjennomføre yrkesopplæring og opplæring på avansert diplomnivå, inkludert:

BSB50207 Diplom for Business eller annen relevant kvalifisering

eller

med betydelig yrkeserfaring i en rekke miljøer, som fungerer i en rekke seniorstøtte eller tekniske roller.


Pathways inn i kvalifikasjonen

Elevene kan ha Pathways til høyere utdanningsprogrammer.

Arbeidsmuligheter

Jobbroller og titler varierer på tvers av ulike bransjer. Mulige jobbtitler som er relevante for denne kvalifikasjonen, er:

  • Senior administrator
  • Toppleder

Studienivå

Studien omfatter:

  • Klasserombasert opplæring
  • Selvstudium i løpet av kurset

Vurderingsmetoder

Vurderingsmetoder inkluderer skriftlige tester, prosjekter og observasjoner.

Anerkjennelse av tidligere læring (RPL) og Kredittoverføring

En elev kan være i stand til å søke om RPL hvis de har fått kompetanse fra arbeid, andre programmer, kurs, livserfaring eller opplæring på arbeidsplassen som er relevant for kurset. Kollegiet gjenkjenner AQF-kvalifikasjonene og utredningserklæringene utstedt av andre registrerte treningsorganisasjoner.

Inntakskrav

  • 18 år eller eldre
  • Tilfredsstillende fullført år 12 eller tilsvarende
  • IELTS 5.5 eller tilsvarende

Søkere uten formelle kvalifikasjoner og som begynner på eller har erfaring innen en relevant næringslivsvirksomhet, kan også vurderes for opptak i kurset.

Innhold / Kompetanseenheter

BSBADV602

* Valgbare enheter er valgt av kollegiet i samråd med industrieksperter.

Varighet

52 uker - Fulltidsstudie

avgifter

Klikk her for mer informasjon

Inntaksdata

Ukentlig innmelding

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk


Sist oppdatert August 16, 2018
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Jan. 2019
Duration
Varighet
52 uker
Heltidsstudier
Price
Pris
9,750 AUD
Information
Deadline
Locations
Australia - Melbourne, Victoria
Studiestart : Jan. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Jan. 2019
Australia - Melbourne, Victoria
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen