Denne kvalifikasjonen gjenspeiler rollen som individer som søker spesialisert kunnskap og ferdigheter, sammen med erfaring i ledelse og ledelse, på tvers av en rekke forretnings- og industrielle sammenhenger.

Personer på dette nivået bruker initiativ og vurdering for å planlegge og implementere en rekke ledelses- og ledelsesfunksjoner, med ansvar for personlige og teamutfall innenfor brede parametere.

De bruker kognitive og kommunikasjonsevner til å identifisere, analysere og syntetisere informasjon fra en rekke kilder og overføre kunnskap til andre, og kreative eller konseptuelle ferdigheter for å uttrykke ideer og perspektiver eller svare på komplekse problemer.

Kursstruktur

For å bli tildelt BSB61015 Avansert Diplom of Leadership and Management , må kompetanse oppnås med totalt tolv (12) kompetanseområder bestående av:

 • Fire (4) Kjerneenheter
 • Åtte (8) Valgfrie enheter

Kombinasjonskombinasjonen av Kompetanseenheter er utformet for å gi elevene en velafrundet enhetskombinasjon i samsvar med dagens industrikrav og kvalifikasjonsnivået.

Det er ingen forutsetninger for denne kvalifikasjonen.

De valgfrie enhetene er valgt av kollegiet i samråd med industrieksperter.

Kursenheter

Kjerneenheter

 • BSBFIM601
 • Administrer økonomi
 • BSBINN601
 • Led og administrer organisasjonsendring
 • BSBMGT605
 • Gi lederskap på tvers av organisasjonen
 • BSBMGT617
 • Utvikle og implementere en forretningsplan

Valgfrie enheter

 • BSBMGT608
 • Administrer innovasjon og kontinuerlig forbedring
 • BSBMGT616
 • Utvikle og implementere strategiske planer
 • BSBMGT622
 • Administrer ressurser
 • BSBHRM602
 • Administrere menneskelige ressurser strategisk planlegging
 • BSBMKG609
 • Utvikle en markedsføringsplan
 • BSBADV602
 • Utvikle en reklamekampanje
 • BSBRSK501
 • Administrer risiko
 • BSBSUS501
 • Utvikle arbeidsplasspolitikk og prosedyrer for bærekraft

Inntakskrav

 • Minimum 18 år
 • Fullføring av år 12 eller tilsvarende
 • Engelsk nivå på minst IELTS 5.5 eller tilsvarende

Leverings metode

Klasserombasert ansikt til ansiktstrening ledet av teoriklasser; praktiske økter med små grupper og individuelle aktiviteter

Opplæringsmetodikk

Opplæringsmetoden for dette treningsprogrammet sikrer at kurset er

 • fleksibel
 • Tilgjengelig
 • Praktisk
 • Praktisk trening
 • Tilgang til utstyr og undervisningspersonell
 • Studentmentorering

Vurderingsmetoder

Vurderingsmetoder inkluderer skriftlige tester, observasjoner, forskning, prosjekter og casestudier

Program undervist i:
Engelsk

Se 2 flere kurs fra Melbourne City College Australia »

Sist oppdatert October 11, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
jan. 2020
Duration
52 uker
Heltid studier
Pris
8,000 AUD
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
jan. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

jan. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato