Read the Official Description

Nøkkelinformasjon

 • Kurskode: HR102
 • Varighet: 2 uker
 • Avgift: £ 4095

Kursplan

HRM, strategi og samfunnsansvar

 • Betydningen av human resource management
 • Forretnings- og bedriftsstrategier
 • Interessenter og samfunnsansvar

HRM-politikk og praksis med høy engasjement

 • En oversikt over HR-politikk og praksis med høy forpliktelse
 • Bundler av menneskelige ressurser
 • Er HRM med høy forpliktelse universelt anvendelig?

Tilrettelegge HRM med organisasjonsmål

 • Beredskapsteori og best egnethet
 • 'Best fit' HRM
 • Begrensninger av best-fit / beredskapsmodeller
 • Resursbasert visning av HRM og 'arkitektur'
 • Bruk av RBV og arkitekturmodeller til HRM

HR-funksjonens rolle i endringstider

 • Utviklingen av HR som spesialistfunksjon
 • Analyserer rollen til HR-funksjonen
 • Nye former for levering: outsourcing, felles service sentre og E-HRM
 • Vurdere HR-funksjonens bidrag

Ledelsesledere, Ledelse og HRM

 • Øke linjestyringsansvaret for HRM
 • Problemer med å overføre HRM til linjeledere
 • Utvikle linjeledere for å gi effektiv HRM
 • Ledelse

Resourcing og Talent Management

 • Menneskelige ressurser planlegging, omsetning og oppbevaring
 • Talenthåndtering
 • Definere jobber og lage personspesifikasjoner
 • Rekruttering metoder
 • Ulike paradigmer av utvalg

Performance Management

 • Prestasjonsstyringssystemer
 • Induksjon og ansattes sosialisering
 • Ytelsesvurdering
 • Forsterke ytelsesstandarder

Læring og kunnskapsutvikling

 • Læringsprosessen
 • Treningssyklusen
 • En gjennomgang av noen moderne L
 • Administrere kunnskap

Ansattes engasjement og deltakelse: Opprette engasjement og stemme på arbeidsplassen

 • Betydningen av medarbeiderens medvirkning og deltakelse
 • Fra direkte EIP til ansattes engasjement
 • Representativ deltakelse
 • Forbindelsene mellom uformell og formell EIP
 • Embedding EIP på jobb

Belønningsstyring

 • Belønningsstyring i sammenheng
 • Typer av betalingsordning
 • Jobb evaluering
 • Likeverdige hensyn
 • Utelønn som en del av pakken

Målgruppe

 • HR ledere og ledere
 • HR-lederne fungerer
 • HR forretningspartnere og rådgivere
 • HR-fagfolk og praktikere
 • Senior HR-offiserer og assistenter som ønsker å forstå og bidra til utvikling og implementering av HRM i sine organisasjoner.
 • Småbedriftseiere og ledere med ansvar for folket fungerer innenfor sine organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset vil du kunne forstå:

 • De mange betydningen av HRM, forholdet mellom strategi og HRM, og verdien av å se strategien når det gjelder flere interessenter.
 • De viktigste teoretiske rammebetingelsene som brukes i HRM - det universalistiske høyt engasjementsparadigmet, beredskapsmessig best egnet tilnærming og ressursbasert syn på firmaet.
 • De særegne roller spilles av HR-fagfolk og linjeledere, samt de alternative formene for HR-tjenesteleveranse gjennom eksterne konsulenter og felles serviceoperasjoner.
 • Konseptet lederskap - om det er forskjellig fra ledelsen eller ikke.
 • Alle komponenter i HRM.
 • En rekke samtidsspørsmål, som talenthåndtering, nyere syn på kunnskapsutvikling, push for ansattes engasjement og flere måter som ansatte kan belønnes på jobben.
Program taught in:
Engelsk

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Feb. 2019
Juni 10, 2019
Duration
2 uker
Pris
4,095 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdato
Feb. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juni 10, 2019
Sluttdato
Juni 21, 2019
Application deadline
Startdato
Okt. 7, 2019
Sluttdato
Okt. 18, 2019
Application deadline
Startdato
Nov. 2019
Sluttdato
Application deadline

Feb. 2019

Juni 10, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Juni 21, 2019

Okt. 7, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Okt. 18, 2019

Nov. 2019