Read the Official Description

Nøkkelinformasjon

 • Emnekode: IT102
 • Varighet: 2 uker
 • Avgift: £ 4045

Kursplan

Forretningsprosesser, informasjonssystemer og informasjon

 • Behovet for å forstå forretningsprosesser
 • Forretningsprosessmodellering
 • Bruke IS for å forbedre prosesskvaliteten
 • Hva er informasjon?
 • Data egenskaper kreves for kvalitetsinformasjon

Hardware og software

 • Maskinvare
 • Operativsystem programvare
 • Programvareprogrammer
 • Open source-programvare som et levedyktig alternativ

Databehandling

 • Formålet med en database
 • Hva er et databasebehandlingssystem (DBMS)?
 • Databaseprogrammer for å gjøre databaser mer nyttige
 • Hva er et NoSQL DBMS?

Skyen

 • Hvorfor er skyen fremtiden for de fleste organisasjoner?
 • Bruk av skyen
 • Cloud servicemodeller
 • Bruke skygtjenester på en trygg måte

Organisasjoner og informasjonssystemer

 • Hvordan varierer IS etter omfang?
 • Løse avdelingssiloer gjennom bedriftssystemer
 • Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) og Enterprise Application Integration (EAI)
 • Inter-enterprise IS

Social Media Information Systems

 • Hva er et sosialt medieinformasjonssystem (SMIS)?
 • SMIS for å fremme organisatorisk strategi
 • Økende sosial kapital
 • Administrere risikoen for sosiale medier
 • Hvor tar sosiale medier oss?

Business Intelligence Systems

 • Hvordan bruker organisasjoner business intelligence (BI) systemer?
 • De tre primære aktivitetene i BI-prosessen
 • Bruke datalager og data mars for å skaffe data
 • Tre teknikker for behandling av BI-data
 • Alternativene for publisering av BI

Informasjonssystemutvikling

 • Hva er systemutvikling?
 • De fem faser av systemutviklingslivssyklusen (SDLC)
 • Oppnå systemdefinisjon
 • Brukerens rolle i kravfasen
 • Designe de fem komponentene
 • Implementere en IS
 • Oppgaver for systemvedlikehold
 • Problemer med SDLC

Informasjonssystemledelse

 • Funksjoner og organisering av IS-avdelingen
 • Hvordan planlegger organisasjoner bruken av IS?
 • Fordeler og ulemper ved outsourcing
 • Brukerrettigheter og ansvar

Informasjonssikkerhetsstyring

 • Målet med IS-sikkerhet
 • Hvor stor er datasikkerhetsproblemet?
 • Å svare på sikkerhetstrusler
 • Tekniske garantier
 • Datasikkerhet
 • Menneskelige sikkerhetstiltak
 • Å svare på sikkerhetshendelser

Målgruppe

Dette ledelsen informasjonssystemer kurset er egnet for:

 • De som ønsker å vurdere, evaluere og anvende ny informasjonssystem (IS) teknologi til virksomheten.
 • De som ønsker å ta en aktiv rolle i systemutvikling for å skape en IS som oppfyller deres behov.
 • De som trenger å lære å ansette er for å utføre sine jobboppgaver.
 • De som vil bruke IS for å oppnå sine forretningsstrategier.

Læringsutbytte

Når du har fullført dette kurset for ledelsesinformasjon, vil du kunne:

 • Verdsett bruk av forretningsprosesser, informasjonssystemer og informasjon i organisasjoner.
 • Demonstrere forståelse av maskinvare og programvare og deres plass i ledelsesinformasjonssystemer.
 • Anerkjenn de viktigste funksjonene og teknologiene som brukes i databashantering og -behandling.
 • Forklar hva skyen er og kunne identifisere potensielle muligheter og trusler som cloud computing tilbyr til organisasjoner.
 • Anerkjenn de primære fordelene med informasjonssystemer i organisasjoner, inkludert bruk av CRM (Customer Relationship Management), Enterprise Resource Planning (ERP) og Enterprise Application Integration (EAI).
 • Evaluer de potensielle fordelene med sosiale medier informasjonssystemer til organisasjoner.
 • Setter pris på bruken av forretningssystemer.
 • Differensier nøkkelelementene i utviklingen av informasjonssystemer og forstå rollesystemutviklingen i MIS.
 • Illustrer funksjonene og distribusjonsteknikkene til informasjonssystemer i organisasjoner og hvordan disse systemene styres.
 • Demonstrere en forståelse av den avgjørende rolle informasjonssikkerhetsadministrasjonen spiller i organisasjoner og dens rolle de fleste MIS-aktiviteter.
Program taught in:
Engelsk

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Mai 13, 2019
Sept. 9, 2019
Duration
2 uker
Pris
4,045 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdato
Mai 13, 2019
Sluttdato
Mai 24, 2019
Application deadline
Startdato
Sept. 9, 2019
Sluttdato
Sept. 20, 2019
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Jan. 2020
Sluttdato
Application deadline

Mai 13, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Mai 24, 2019

Sept. 9, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Sept. 20, 2019

Okt. 2019

Jan. 2020