Read the Official Description

Nøkkelinformasjon

 • Emnekode: HR101
 • Varighet: 2 uker
 • Avgift: £ 4145

Kursplan

HRs strategiske rolle

 • Den strategiske naturen til HR
 • Den strategiske forretningspartnermodellen
 • HR-direktørens strategiske rolle
 • Den strategiske rollen som leder av HR-funksjoner

Organisasjonsutviklingsstrategi

 • Organisasjonsutviklingsaktiviteter
 • Formulere og implementere en organisasjonsutviklingsstrategi
 • Kulturendring

Human Capital Management (HCM) Strategi

 • Hensikten med HCM
 • Rollen til HCM-strategien
 • Koblingen mellom HCM og forretningsstrategi
 • Utvikling av en HCM-strategi

Kunnskapsstrategi

 • Prosessen med kunnskapshåndtering
 • Kilder og typer kunnskaper
 • Tilnærming til utvikling av kunnskapsstyringsstrategier
 • Komponenter av en kunnskapsstyringsstrategi

Performance Management Strategy

 • Naturen til et ytelsesstyringssystem
 • Prestasjonsledelsesaktiviteter
 • Implementeringsproblemer
 • Naturen av resultatstyringsstrategi

Ansattes engasjementstrategi

 • Hva er engasjement?
 • Hvorfor er engasjement viktig?
 • Hvilke faktorer påvirker ansattes engasjement?
 • Naturen og innholdet i ansattes engasjementstrategi

Resourcing Strategy

 • Integrerte forretnings- og ressursstrategier
 • Komponentene i ansattes ressursstrategi
 • Arbeidskraft planlegging
 • Resource planer
 • Retensjonsstrategi

Talent Management Strategy

 • Strategisk talenthåndtering
 • Hva er talent?
 • Talent management strategi

Lærings- og utviklingsstrategi

 • Elementer av læring og utvikling
 • Strategi for å skape en læringskultur
 • Organisatorisk læringsstrategi
 • Individuell læringsstrategi

Belønningsstrategi

 • Hvorfor ha en belønningsstrategi?
 • Kjennetegn ved belønningsstrategi
 • Veiledende prinsipper
 • Utvikle en belønningsstrategi

Målgruppe

 • HR direktører
 • HR-lederne fungerer
 • HR forretningspartnere
 • Senior HR-ledere, ledere, rådgivere og offiserer som ønsker å bidra til utvikling og implementering av HR-strategi.
 • Høvdinge, styremedlemmer, styremedlemmer, bedriftsledere, instituttleder og alle på høyeste nivåer i en organisasjon som er interessert i å utvikle en grundig kunnskap om strategisk HRM.

Læringsutbytte

Etter at du har fullført dette kurset for opplæring og utvikling av menneskelige ressurser, vil du kunne forstå:

 • Den strategiske naturen til HR.
 • Prosessen med å formulere og implementere organisasjonsutviklingsstrategi.
 • Betydningen og betydningen av human capital management (HCM).
 • Tilnærmingen til utviklingen av kunnskapsstyringsstrategier.
 • Naturen av resultatstyringsstrategi.
 • Betydningen og betydningen av ansattes engasjement.
 • Den strategiske HRM-tilnærmingen til ressurs.
 • Naturen til strategisk talenthåndtering.
 • Betydningen, målene og filosofien om strategisk læring og utvikling.
 • Hva gjør en effektiv belønning strategi.
Program taught in:
Engelsk

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
April 1, 2019
Aug. 5, 2019
Duration
2 uker
Pris
4,145 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdato
April 1, 2019
Sluttdato
April 12, 2019
Application deadline
Startdato
Aug. 5, 2019
Sluttdato
Aug. 16, 2019
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Des. 2, 2019
Sluttdato
Des. 13, 2019
Application deadline

April 1, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
April 12, 2019

Aug. 5, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Aug. 16, 2019

Okt. 2019

Des. 2, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Des. 13, 2019