Read the Official Description

Seminar Mål:

Balanced Scorecard tilnærming til Performance Management seminar er primært ment for personer som skal bruke balansert målstyring metoder i sin arbeidsplass. Ved gjennomføring av dette kurset vil du kunne:

* Diskuter problemene skaper behov for The Balanced Scorecard Methodology
* Define, sammenligne og kontrast The Balanced Scorecard Methodology til tradisjonell finansiell rapportering metoder.
* Definer og gi eksempler på lagging ytelsesindikatorer
* Drøft hvordan å identifisere ledende ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "finansielle" ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "kunde" ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "intern prosess" prestasjonsindikatorer
* Definer og gi eksempler på "læring og vekst" ytelsesindikatorer
* Beskriv krav til vellykket implementering av The Balanced Scorecard Methodology
* List mulig motstand til vellykket implementering av The Balanced Scorecard Methodology

TOPICS


Introduksjon til Performance Measurement
Balanced Scorecard Oversikt
Kunden Perspektiv
Intern Business Process Perspektiv
The Learning og vekstperspektiv
The Financial Perspective
Balanced Scorecard Implementation


Program taught in:
Engelsk

See 24 more programs offered by Institute for Business and Public Administration, Bucharest (ASEBUSS) »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Sept. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Startdato
Sept. 2019
Sluttdato
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Sluttdato