Seminar Mål:

Balanced Scorecard tilnærming til Performance Management seminar er primært ment for personer som skal bruke balansert målstyring metoder i sin arbeidsplass. Ved gjennomføring av dette kurset vil du kunne:

* Diskuter problemene skaper behov for The Balanced Scorecard Methodology
* Define, sammenligne og kontrast The Balanced Scorecard Methodology til tradisjonell finansiell rapportering metoder.
* Definer og gi eksempler på lagging ytelsesindikatorer
* Drøft hvordan å identifisere ledende ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "finansielle" ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "kunde" ytelsesindikatorer
* Definer og gi eksempler på "intern prosess" prestasjonsindikatorer
* Definer og gi eksempler på "læring og vekst" ytelsesindikatorer
* Beskriv krav til vellykket implementering av The Balanced Scorecard Methodology
* List mulig motstand til vellykket implementering av The Balanced Scorecard Methodology

TOPICS


Introduksjon til Performance Measurement
Balanced Scorecard Oversikt
Kunden Perspektiv
Intern Business Process Perspektiv
The Learning og vekstperspektiv
The Financial Perspective
Balanced Scorecard Implementation


Program undervist i:
Engelsk

Se 24 flere kurs fra Institute for Business and Public Administration, Bucharest (ASEBUSS) »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato