Populære kategorier

Sertifikatprogrammer

Det finnes ulike typer sertifikater: fra grunnivå til mellomnivå og avansert nivå. Studenter velger å ta et sertifikat av mange ulike grunner: noen ganger som en overgang mellom ulike faser av akademiske studier, andre ganger for å få ytterligere faglig opplæring og kvalifikasjoner. De tilbys på et bredt spekter av fagområder, som kunstfag, humanistiske fag, bedriftsøkonomi, biologi og biomedisin, tekniske fag, teknologi, naturvitenskap og en rekke andre omåder. Mengden ulike sertifikater kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære sertifikatprogrammene nedenfor.

Nye sertifikater

digital-coach.it

Master Web Marketing Og Sosiale Medier Med Garantert Og Betalt Praktik

Juli 14, 2018
Master webmarkedsføring og sosiale medier er et kurs som er utviklet for de som ønsker å kjenne alle fagområdene i webområdet og sosiale medier, klar over at de mest vellykkede handlingene i verden av online markedsføring er basert på integrasjon av bidrag fra flere kanaler. Både de som har ansvar for hele sosialnettstrategien til selskapet, og de s… [+]om jobber på bestemte områder som SEO, SEM eller sosial, i gjennomføringen av deres aktiviteter, må inkludere alle handlinger oppstrøms og nedstrøms for å gjøre sitt bidrag sammenhengende med det som har blitt gjort av andre spesialister. [-]

International Open Academy

DNA

Juli 10, 2018
Din fortid gjør deg og former deg og din familie.

United International Business Schools

Postgraduate Certificate In Business Studies

Juli 8, 2018
Vår akademiske kalender er basert på et kvartssystem (1 kvartal = 10 uker). På grunn av programmets fleksible struktur og modulutforming er det flere startdatoer i begynnelsen av hvert kvartal og hver periode i oktober, november, januar, februar, april, mai, juli og august. Alle universiteter følger samme akademiske kalender.

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er et sertifikat?

Et sertifikat er en akademisk meritt man kan oppnå etter inntil et år med fulltidsstudier. Det finnes sertifikatprogrammer i en rekke fagdisipliner, for eksempel bedriftsøkonomi, kokkekunst, HR, teknologi, turisme, ledelse, informatikk og mye mer. Å ta et sertifikat er et studievalg mange studenter tar når de begynner på høyere utdanning, den gjør overgangen enklere om man senere vil studere videre på høyere nivå.

Hva er fordelene med å ta et sertifikat?

Sertifikatprogrammer gir spesialisert opplæring for elever som kommer rett fra videregående skole, men også for dem som allerede har et diplom eller en grad. Mange sertifikatprogrammer vil også forberede studenten på sin første jobb innen det valgte fagfeltet, eller det kan være det som trengs for å få en forfremmelse. Med sertifikat i et fag viser man at man har kunnskap fra høyere utdanning på avansert nivå på fagområdet sitt, og derfor er mer ettertraktet i arbeidslivet enn de uten høyere utdanning.

Hva studerer man på et sertifikatprogram?

Sertifikatprogrammer tilbys ved community colleges, på tekniske høgskoler og noen universiteter. Man kan studere fag fra nesten alle akademiske disipliner. Man kan ta et sertifikat i • Kunst, • Humaniora, • Samfunnsvitenskap, • Naturvitenskap, • Teknologi, • Bedriftsøkonomi, • og mye annet. Det finnes mange typer sertifikater som passer for ulike studieløp. Sertifikater på lavere nivå kan tas av alle, også de som kommer rett fra videregående skole. For å få ta et sertifikat på høyere akademisk nivå, må søkeren ha fullført en grad i høyere utdanning.

Hva slags karriereforbedring kan man forvente med et sertifikat?

Med et sertifikat kan man forvente forbedring i karrieren, fordi sertifikatet viser at man har tilegnet seg spesialkompetanse på sitt fagfelt. Enten man er ny i arbeidslivet og søker sin første jobb, eller man er godt på vei på karrierestigen, kan et sertifikat gi fordeler. Yrkesaktive kan ta et sertifikat på fagfeltet sitt for å øke kompetansen sin på et bestemt felt, slik at de holder seg oppdatert på fagområdet og er aktuelle for forfremmelser. Noen arbeidsgivere sponser sine ansattes sertifikatstudier og mange av disse studieprogrammene lar seg fint kombinere med vanlige arbeidstider.

Hvor mye koster det å ta et sertifikat?

Sertifikatprogrammene ved høyskoler, fagskoler og universiteter varierer sterkt i pris. Prisen vil avhenge av emnet, programmets varighet, og landet og skolen hvor studiet tilbys. For noen yrkesaktive vil arbeidsplassen ha økonomiske støtteordninger for ansatte som ønsker et sertifikat. For studenter kan det være lurt å kontakte skolen de søker på, for å høre om det er noen muligheter for økonomisk støtte til å finansiere sertifikatet. Det er mest praktisk å benytte web-skjemaet på programmets informasjonsside for å be om mer informasjon om kostnadene ved et sertifikatprogram direkte fra skolen.

Hvorfor ta et nettbasert sertifikatprogram?

Et nettbasert sertifikatprogram gjør det mulig å ta et sertifikat på det området man er interessert i, uten å måtte prioritere bort ting, for å få tid til et fulltidsprogram på campus. Mennesker i jobb, folk med omsorgsforpliktelser, eller studenter som bor langt unna skolen de ønsker å studere ved, kan alle dra nytte av nettbaserte sertifikatprogrammer. Ved hjelp av teknologisk avanserte e-læringsmetoder, kan professorer undervise, aktivisere studentene, levere oppgaver og oppmuntre til diskusjon i klassen. Studentene på sin side får fordelen av å ha direkte kommunikasjon med sine professorer, et mer fleksibelt studietempo og svært tilgjengelige nettbaserte læringsverktøy.