Digital historiefortelling 21. århundre

Helsinki Summer School

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Digital historiefortelling 21. århundre

Helsinki Summer School

21. århundre Digital Storytelling

ARRANGØR:

CICERO Learning & Media Education Research Centre, University of Helsinki

Relaterte Degree Programmes:

Varhaiskasvatus

DATOER:

9.-18.8.2017

PRISER:

600-900 EUR Lær mer

studiepoeng:

6 studiepoeng

KOORDINATOR:

Professor Hannele Niemi

Target studenter

Kurset er beregnet for master- og doktorgradsstudenter fra flere disipliner (for eksempel samfunnsfag, utdanning, humaniora og naturvitenskap). Deltakerne bør ha en viss erfaring med digitale teknologier og / eller interesse for å integrere Internett og tjenestene, og web-baserte miljøer for forskning og studieformål (for eksempel for datainnsamling, refleksjon, individuelt og samarbeid, etc.).

Synopsis

Dette kurset tar sikte på å gi flere kanaler for elev-drevet kunnskap opprettelse av bruker digital historiefortelling som et verktøy. Kursdeltagerne vil bli engasjert i autentiske opplevelser av hvordan å designe, implementere og evaluere digitale video historier. De vil lære det 21. århundre ferdigheter knyttet til historien skapelsen og kombinere og utvikle ulike literacies og modaliteter. Kurset vil også gi øvelse i hvordan å bruke digital historiefortelling for forskningsformål og som et medium styrke elever i ulike aldre og sammenhenger. Dessuten vil vi bruke en web-basert miljø der deltakerne vil laste opp, dele og redigere videohistorier for individuell refleksjon og gruppearbeid samt online samhandling og samarbeid.

Læringsmål

Deltakerne vil utvikle 21. århundre literacies og ferdigheter som er nødvendige for å strukturere digitale fortellinger i visuell og tekstlig format. På denne måten vil de være i stand til å møte dagens vitenskapelige og praktiske behov som kommer inn og opprettholde dialog knyttet til sine felt og studier aktivt, kreativt og med et kritisk blikk.

Kurset format og undervisningsmetoder

Kurset består av forelesninger og workshops. I løpet av kurset skal studentene være involvert i individuelt arbeid og gruppearbeid.

Midler og kriterier for vurdering

Bestått / ikke bestått: basert på aktiv deltakelse, gruppearbeid og presentasjoner, og lære dagbok

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Aug. 2019
Duration
Varighet
10 dager
Heltidsstudier
Price
Pris
600 EUR
600-900 EUR
Information
Deadline
Locations
Finland - Helsinki
Studiestart : Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Aug. 2019
Finland - Helsinki
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen