Diplom (utvidet) i matteknologi

Generelt

Programbeskrivelse

Det sentrale formålet med diplomet (utvidet) i matteknologi er å utvikle nyutdannede som kan demonstrere fokusert kunnskap og ferdigheter innen matteknologi. Studiet fokuserer derfor sentralt på å utstyre studentene med en dyptgående og spesialisert kunnskap om de generelle prinsippene og praktiske ferdighetene som gjelder for matteknologibransjen. Som en del av vitnemålstudiet, og i samarbeid med relevante arbeidsplassinstitusjoner / organer / organisasjoner, blir studentene også utsatt for den relevante arbeidsverdenen for å få erfaring med å anvende den ervervede kunnskapen og praktiske ferdighetene i arbeidslivssammenheng. Undervisningen og arbeidsplasserfaringen gjør det mulig for suksessfulle studenter å få tilgang til en rekke karriere- og sysselsettingsmuligheter knyttet til analyse av deres spesialisering.

Tenkte katalog / Unsplash

Utfall på utgangsnivå

Studentene skal kunne:

 • Identifisere, evaluere og løse både rutinemessige og ukjente problemer ved å bruke riktige prosedyrer / metoder / teknikker.
 • Arbeid effektivt med andre i et team.
 • Administrere veldefinerte og nye læringsaktiviteter i et strukturert læringsmiljø.
 • Analysere, syntetisere og evaluere informasjon, teorier og ideer knyttet til analytisk kjemi / bioteknologi / matteknologi.
 • Demonstrere forståelse av omfanget og hovedområdene innen analytisk kjemi / bioteknologi / matteknologi og hvordan respektive fagområder / felt forholder seg til andre områder eller systemer.
 • Overvåke deres egen ytelse og vurder den ut fra de gitte kriteriene.
 • Presentere og formidle informasjon effektivt og meningsfullt ved bruk av vitenskapelige og faglige / faglige diskurskonvensjoner og formater.
 • Vis ansvar overfor andres miljø og helse ved å bruke vitenskap og teknologi i samsvar med anerkjente profesjonelle og / eller etiske koder eller praksis.

Opptakskrav

 • Minimum APS: 21
 • Engelsk: 4 (50%)
 • Matematikk: 3 (40%)
 • Fysiske fag: 3 (40% +)
 • Life Science 3 (40% +)

Karrieremuligheter

Matteknologer forsker på produksjon, prosessering, konservering, pakking og distribusjon av mat

Sist oppdatert May 2020

Om skolen

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Les mer

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Minimér
Johannesburg