Populære kategorier

Diplomprogrammer

Det finnes ulike typer diplomer man kan ta: på lavere, høyere og avansert nivå. Studenter velger å ta diplom av mange ulike grunner: noen ganger som en overgang mellom ulike faser av akademiske studier, andre ganger for å få ytterligere faglig opplæring og kvalifikasjoner. Diplomer tilbys på et bredt spekter av fagområder, som kunstfag, humanistiske fag, bedriftsøkonomi, biologi og biomedisin, tekniske fag, teknologi, naturvitenskap og en rekke andre omåder. Mengden ulike diplomprogrammer kan virke overveldende - ikke la det stoppe deg! Start søket ved å se på de mest populære programmene som er listet opp nedenfor.

Nye diplomer

RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology

Diplom of Commerce

November 14, 2018
Et Diploma of Commerce utstyre studenter med kommunikasjon, problemløsning og ledelse ferdigheter som kreves for å lykkes i et globalt miljø og bygge en karriere i virksomheten hvor som helst i verden.

Canada International Royal Arts College

Bevegelsesgrafikk

November 14, 2018
Motion Graphics and Character Animation Diploma er et intensivt 6-måneders program for studenter interessert i å skaffe en karriere i animasjon. Dette komprimerte kurset er designet for å fullt ut fordyre studentene i feltene i både bevegelsesgrafikk og tegneanimasjon.

Atlântica

Kandidat i innovasjon i strategisk styring av mennesker

November 7, 2018
Denne postgraduate kurset omhandler en valens som ikke er vanlig i de tradisjonelle tilbudene av høyere utdanning i Portugal (vi tror det er et innovativt tilbud i vårt land), men det er en svært viktig ressurs for næringslivet, samt for aspekter relatert til den faglige handlingen, samt aspekter knyttet til de ulike transversale områdene dekket i de… [+]tte kurset, men grunnleggende for innovasjonen i strategisk styring av mennesker. [-]

Universiteter i Norge

Endre lokasjon

Hva er et diplom?

Et diplom får man etter en høyere utdanning som gir dybdekunnskap og praktiske ferdigheter på et bestemt yrkesområde. Diplomprogrammer varer vanligvis i ett til to år. Community colleges, tekniske fagskoler og noen universiteter tilbyr diplomprogrammer for mange ulike typer studenter. Yrkesaktive som vender tilbake til skolebenken for å studere videre kan velge å ta et diplom for å øke sine videre karrieremuligheter. Elever som nettopp har avsluttet videregående skole kan velge et diplomprogram for å komme seg raskt inn i arbeidslivet, eller som en myk overgang til videre studier.

Hvilke fordeler er det ved å ta et diplom?

Det er en rekke ulike fordeler ved å ta et diplom. Søkere med et diplom er attraktive på arbeidsmarkedet på grunn av kunnskapen og forståelsen for fagfeltet dette studiet gir. I løpet av det diplomgivende programmet kan studentene avgjøre om de foretrekker å begynne å jobbe umiddelbart etter endt utdanning, eller om de ønsker å prøve å overføre studiepoengene de har fått i diplomprogrammet til et lengre utdanningsprogram.

Hva studerer man i et diplomgivende program?

Det er diplomprogrammer på de fleste fagområder og i alle disipliner, fra kunst til bedriftsøkonomi, humaniora til teknologi, naturvitenskap til samfunnsvitenskap og mange fler. Innen en fagdisiplin, er det svært spesifikke diplomprogrammer, utformet for å forberede studenten på en jobb på det aktuelle feltet. Man kan for eksempel velge å ta et diplom på mellomnivå i førskolelære, et internasjonalt diplom på høyere nivå i bedriftsledelse eller et to-årig diplom i hotell og turisme. Det finnes ulike typer diplomer - du kan ta diplom på mellomnivå, avansert nivå, og høyere nivå. Forskjellen har å gjøre med forutsetningene for studiet.

Hva slags karriereforbedring kan du forvente med et diplom?

Tar man et diplom kan man se jobbmulighetene bedre seg nesten umiddelbart. Dette er fordi arbeidsgivere vet at jobbsøkere med et diplom har godt innarbeidede nøkkelferdigheter, i tillegg til de nødvendige kunnskaper og ideer på fagfeltet. Selv studenter med mange års erfaring på sitt felt kan ha nytte av et diplom, ettersom det viser at innehaveren er kjent med de aller nyeste metodene og teknikkene på fagområdet.

Hvor mye koster det å ta et diplom?

Kostnadene ved å ta et diplom varierer mye, avhengig av fagskole og program. Diplomgivende programmer varierer også i lengde, noe som bidrar til forskjeller i undervisningskostnadene. Det kan være lurt å ta kontakt med skolen som tilbyr det aktuelle diplomprogrammet for å få mer informasjon om prisen på studiet. Skolen kan også gi informasjon om økonomisk bistand, om dette finnes. Du kan ta direkte kontakt med skolene du er interessert i via webskjemaet på denne nettsidens programside.

Hvorfor ta et nettbasert diplomprogram?

Nettbaserte diplomprogrammer er et utmerket alternativ og ideelt for dem som jobber fulltid, har andre forpliktelser på dagtid eller bor langt borte fra studiestedet. Ved hjelp av e-læringsteknologi følger studentene et fastsatt pensum som leder frem til et diplom. Lærerne kan kommunisere direkte med studentene, og også oppmuntre til klassediskusjoner ved hjelp av internettforum. Etter å ha bestått et diplomprogram på nettet, tildeles de nyutdannede samme grad som de som har tatt et fulltidsstudium på studiestedet.