Read the Official Description

ESL Samtale Mellomliggende

M - F 1:10 pm - 5:10 pm

Torsdag kl 8:30 - 5:10 pm, fre 1:10 - 5:10 pm

Målet med ESL Conversation Intermediate Conversation Management og Accent Reduction (CMAR) kurset er at studentene skal kunne demonstrere kommunikative evner gjennom aksent reduksjonsprinsipper og kommunikative strategier for å uttrykke ideer, meninger og fakta basert på emner som dekkes gjennom læreplanen.

Formålet med ESL Conversation Intermediate Idioms kurset er at studentene skal kunne bruke idiomer og uformelle uttrykk i engelsk samtale. Gjennom klasserominstruksjon er målet at studentene skal kunne forstå, praktisere og demonstrere en kompetent bruk av idiomer og informell tale til engelske samtaler hver dag.

Målet med ESL Conversation Intermediate Listening

ESL Samtale Avansert

M - F 1:10 pm - 5:10 pm

M, W 8:30 - 5:10, Fre 8:30 - 12:30

Målet med ESL Conversation Advanced Conversation Management og Accent Reduction (CMAR) kurset er at studentene skal kunne demonstrere kommunikative evner gjennom aksent reduksjonsprinsipper og kommunikative strategier for å uttrykke ideer, meninger og fakta basert på emner dekket gjennom hele læreplanen på et avansert flytnivå hvor studentene kan fritt bruke uttrykk knyttet til ulike emner og demonstrere aksent reduksjonsfylhet dekket i kursplanen.

Formålet med ESL Conversation Advanced Idioms kurset er at studentene skal kunne bruke idiomer og uformelle uttrykk i engelsk samtale på et nivå av flyt i hvilke idiomer kan brukes i ulike situasjoner, og studentene er i stand til å uttrykke og demonstrere idiomer i samtale og samtale praksis. Gjennom klasserominstruksjonen er målet at studentene skal kunne gjenkjenne, praktisere og demonstrere en kompetent bruk av idiomer og uformell tale til engelske samtaler hver dag.

Formålet med ESL Conversation Advanced Discussion-kurset er å utvikle og bygge tillit og demonstrere og avansert nivå av flyt i forhold til mellomliggende nivåer av nøyaktighet og flyt i studentens lytting, snakkesamtaler og konversasjonsevner. Dette kurset er utformet for å fremkalle konversasjonsdialoger om ulike emner og forbedre lytteforståelsesevner, samtidig som man uttrykker ideer, meninger flytende og forbinder personlige erfaringer med emner som dekkes av læreplanen.

Program taught in:
Engelsk

See 2 more programs offered by Adams College of English »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Open Enrollment
Duration
4 - 44 uker
Heltid studier
Deadline
By locations
By date
Startdato
Open Enrollment
Sluttdato
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Sluttdato