Les den offisielle beskrivelsen

Kurset vil gi deg den grundige kunnskap og kompetanse du trenger for å lykkes i den offentlige sektoren. Opplæringsprogrammets disposisjon er oppdatert og relevant for markedskrav, og har derfor god forklaring på treningsbehov i det angitte området. Et tilpasset forslag kan også ordnes for å passe treningsbehovet til teamet ditt.

Hvem skal delta?

Personer som er nye på menneskelige ressurser eller enkeltpersoner som har mer erfaring med menneskelige ressurser, men har nylig gjort overgang til offentlig sektor.

Kursplan

Offentlig sektor HR Grunnleggende

 • Forstå forskjellene mellom offentlig og privat sektor HR-operasjoner
 • Lovhistorikk som har påvirket utviklingen av den offentlige HR-funksjonen
 • Gjennomgang av de store lover og forskrifter som styrer HR-operasjoner
 • Roller og ansvar for HR-fagfolk i organisasjoner
 • Diskusjon av typiske organisasjonsstrukturer
 • Bruk av informasjonsteknologi for å forbedre HR-operasjoner
 • Strategisk HR-operasjon
 • Profesjonelle HR Organisasjoner
 • Betydningen av etikk i HR

Jobbklassifisering og kompensasjon

 • Gjeldende lover og forskrifter som styrer arbeidsklassifiseringsaktiviteter
 • Konsepter og prinsipper for jobbklassifisering
 • Jobbanalyse teknikker
 • Klassifiseringsprosesser
 • Metoder for å etablere klassifikasjonsforhold
 • Betydningen av klassifikasjonsstrategier til andre HR disipliner
 • Oversette klassifisering til kompensasjon
 • Betal for ytelse
 • Ledende kompensasjon
 • Betydningen av kompensasjonsstrategier til andre HR-funksjoner

Rekruttering

 • Rollen av arbeidsstyrkeplanlegging
 • Planlegging og bruk av rekrutteringsstrategier
 • Ledende rekrutteringsstrategier
 • Langsiktig rekruttering strategier
 • Betydningen av bakgrunns- og referansekontroller
 • Forhandlinger med utvalgte kandidater
 • Betydningen av å vurdere rekrutteringsstrategier

Utvalg i offentlig sektor

 • Merit system hensyn
 • Typiske utvalgsmetoder
 • Test utvikling og design
 • Testadministrasjonshensyn
 • Scoring metodikker
 • Bruk av preferansepunkter
 • Bruk og styring av godkjente lister
 • Andre kvalifikasjonshensyn

Arbeids- og ansattes forhold

 • Gjeldende lover og forskrifter som regulerer arbeidsforhold / ansattes forholdsaktiviteter
 • Forhandlingsenheter
 • Kollektiv forhandlingsmodell
 • Former for kollektive forhandlinger
 • Arbeid avbrudd / stopp
 • Lover og forskrifter som påvirker kollektive forhandlinger
 • Disciplin prosedyrer
 • Klageadministrasjon og voldgift
 • Arbeidsforhold / ledelsesrelasjoner

Ansattes fordeler

 • Fordeler terminologi
 • Typer, egenskaper og finansiering av ytelser
 • Valg og forhandling med leverandører
 • Budsjett og kostnadskontroll
 • Gjeldende lover som styrer ytelsesplaner
 • Pensjonsplaner
 • Viktigheten av fordeler strategier til andre HR-funksjoner

EEO og mangfold

 • Lover som styrer EEO og Mangfoldsstrategier
 • Regulatory / tilsynsorganer
 • EEO konsepter og arbeidsgiverpolitikk
 • EEO Uniform Retningslinjer og utvalgspolitikk
 • Diskrimineringsklager, undersøkelser og oppløsning
 • Rimelig overnatting
 • EEO rapporter og overvåking
 • Viktigheten av mangfoldighetsprogrammer til andre HR-funksjoner

Organisasjonsutvikling

 • Organisasjonskultur og endringsstrategier
 • Ansattes utvikling
 • Resultatstyring
 • Progressiv disiplin og rådgivning og coaching
 • Anvendelse av organisasjonsutviklingsstrategier for suksessplanlegging

Kursmål

Ved slutten av dette programmet vil deltakerne:

 • Har forstått forskjellene mellom offentlig og privat sektor HR-operasjoner
 • Vær oppmerksom på lover som har påvirket utviklingen av den offentlige HR-funksjonen
 • Har gjennomgått de store lover og forskrifter som styrer HR-operasjoner
 • Vær oppmerksom på HR-fagpersoners roller og ansvar i organisasjoner
 • Har diskutert typiske organisasjonsstrukturer
 • Vær oppmerksom på informasjonsteknologi for å forbedre HR-operasjonen
 • Vær oppmerksom på strategiske HR-operasjoner
 • Vær oppmerksom på hvordan profesjonelle HR-organisasjoner fungerer
 • Forstå betydningen av etikk i HR

Generelle notater

 • Alle våre kurs kan tilrettelegges som tilpasset internt kurs.
 • Kursets varighet er fleksibel og innholdet kan endres slik at det passer til et hvilket som helst antall dager.
 • Når det gjelder Open Enrollment Courses, tilbyr vi våre kunder fleksibiliteten til å velge plassering, dato og tid, og vårt team av eksperter som er spredt over hele verden, vil bidra til å legge til rette for kurset.
 • Kursavgiften inkluderer tilrettelegging, opplæringsmateriell, 2 kaffepauser, buffet lunsj og et sertifikat for vellykket gjennomføring av opplæring.
 • GRATIS konsultasjon og veiledning gitt under og etter kurset.
Program undervist i:
Engelsk

Se 5 flere kurs fra Zoe Talent Solutions »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Åpne påmelding
Duration
3 - 10 dager
Deltid
Heltid studier
Pris
3,975 USD
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist