Read the Official Description

Design Thinking er en innovativ metodikk basert på en human-sentrert tilnærming som forsøker å løse komplekse problemer med design. Det er en metodikk fokusert på å finne unike løsninger i utfordringene i hverdagen.

Kvadrat: 20

Varighet: 5 dager (35 timer) med praktisk komponent


Kursoversikt/>


Designet og opprettet for reklamer, artister, administratorer, gründere og personer som er interessert i praktisk trening, med reell brukbarhet innen Design Thinking./>

Vårt designtankingsprogram presenterer definisjoner og konsepter relatert til kreativitet og design. Det vil tillate deltakerne å utforske hva kreativitet er i design og vil også gi dem mulighet til å knytte kreativitetsmetoder til forskjellige begreper, nemlig folks behov, forbrukerens behov og brukergrensesnittet. Gjennom hele kurset skal deltakerne gjennomføre gruppearbeid og implementere kreative prosesser ved hjelp av ulike teknikker knyttet til utvikling av kreative ferdigheter.

Som et resultat av eksponering mot ulike modeller og metoder, vil deltakerne bli mer dygtig på brainstorming, sidetanking og sammenkobling av ideer for å løse designproblemer.


Flerspråklig lærer/>

Skriftlig innhold av kurset tilgjengelig på spansk, engelsk og portugisisk.


program/>


DAG 1/>

Introduksjon til designtanking - fortid og nåtid

I den første modulen presenterer vi nøkkelelementene i designkunnskap i en tilnærming til fortid og nåtid. Et bredere perspektiv vil bli presentert, det vil si kunnskap om tenkemåten og prosessene til designerne. På slutten av dagen vil deltakerne bli delt inn i grupper og bedt om å løse en praktisk utfordring gjennom opprettelsen av en gruppe veggmaleri i Trello.


DAG 2/>

Design som kontekstualisering og utforming av problemet

Komponent nummer to tar sikte på å gi deltakerne en dypere forståelse av den forrige modulen, understreker den systemiske karakteren av design og hva dette stiller krav til designprosesser. Deltakerne vil fortsette utfordringen fra den forrige komponenten, fortsette å kontekstualisere problemet og de ulike måtene det påvirker designprosessen på.


DAG 3/>

Designmodeller og prosesser

Etter å ha forstått den holistiske naturen til sinnsdesign, vil vi i komponent nummer tre beskrive de forskjellige modellene som bidrar til å strukturere designprosessen gjennom forskningsmetoder, prototyper og tester. I den andre delen av denne komponenten vil vi ta opp de vanligste metodene for observasjon og deltakelse, for eksempel brukeropplevelsesmetoden, deltakende metoder og kvalitativ analyse. Vi presenterer ideasjonsbegrepet, og husker at de ulike rammene og sammenhenger i designproblemet må kombinere kunnskapen på flere felt.


DAG 4/>

Design som outsourcing og eksperimentering

I komponent nummer fire vil deltakerne fortsette å utvikle sitt gruppearbeid. Etter å ha tenkt på en ide, vil gruppene fullføre designøvelsen, lage skisser og modeller og diskutere dem for å komme frem til en felles konklusjon. Til slutt vil gruppene ta beslutninger om de mest hensiktsmessige måtene for å skape det endelige prosjektet.


DAG 5/>

Opprettelse av sluttprosjektet

På den siste dagen vil gruppene fullføre sine siste prosjekter (anvende alle konsepter, praksis og metoder som er oppnådd gjennom hele kurset) og vil ha utfordringen med å presentere sitt arbeid, debattere ideer og nye måter å utvikle kreativ tenkning på.


Merk: Hver deltaker vil motta et diplom / deltakelse og kan få rabatt på registrering i en av LSDM-kursene som er gyldige i 12 måneder./>


priser/>

All inclusive: undervisning, intensiv kurs, daglig pause, studie ressurser og endelig sertifikat


vilkår:/>

Første pris til 30. april

Andre pris til 23. mai

Tredje pris: senere datoer

Betaling ved bankoverføring

Program taught in:
Spansk
Engelsk
Portugisisk

See 1 more programs offered by London School of Design and Marketing (ES) »

Last updated March 29, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Juni 2019
Duration
5 dager
Heltid studier
Pris
890 GBP
Første pris med alt inkludert: London £ 1000, Madrid £ 890, Porto £ 890. Andre pris med alt inkludert: London £ 1.100, Madrid £ 990, Porto £ 990. Tredje pris med alt inkludert: London £ 1.250, Madrid £ 1.100, £ 1.100 Porto. Selve dagen
Deadline
By locations
By date
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline

Juni 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Location
Application deadline
Sluttdato