Read the Official Description

Hvorfor Intensive Strategic Marketing Course?

Bedrifter utnytter strategisk markedsføring for å identifisere og finne måter å møte kundenes behov.

Ledere og markedsførere bruker strategisk markedsføring for å skape en markedsplan for å forbedre forretningsresultatet og øke fortjenesten.

Steder: 20

Varighet: 5 dager (35 timer) med praktisk komponent

Kursoversikt

Laget og designet for ledere, ledere, gründere og interessert i praktisk trening med reell brukbarhet innen strategisk markedsføring, ledelse og handel. Det intensive strategiske markedsføringsprogrammet gir kunnskap, nye former for strategisk markedsføring og planlegging slik at deltakerne kan møte de største utfordringene i dag.

Den Intensive Strategic Marketing Course undersøker viktige aspekter av markedsføringsstrategi, forstå hvordan bedrifter skaper og opprettholder konkurransefortrinn ved å engasjere markedsføringsstrategier. Deltakerne vil bli utfordret til å utvikle strategisk tenkning og formulere ulike elementer i prosessen ved å knytte oppdrag, visjon og mål med segmentering, posisjonering (STP), konkurransedyktige tilbud og målmarkeder.

Den strategiske analysen er sentral for utviklingen av markedsføringsstrategien og bør være i tråd med de viktigste trender i markedsmiljøene til selskapene.

Flerspråklig lærer.

Skriftlig kurs innhold tilgjengelig på engelsk, spansk og portugisisk.

73147_strategicmarketingshortcourse.jpg

program

DAG 1

Miljø, intern og perspektivanalyse

I modulen den første dagen vil vi diskutere innholdet i intern og ekstern analyse av organisasjonene fordi det vil være gjennom den dype forståelsen av alle de elementene som utgjør og samhandler i markedet, at deltakerne vil kunne utvikle effektive markedsføringsstrategier. Naturen og definisjonene av markedsføringsstrategien samt bidragene til verdiskaping og sosiale nettverk vil bli analysert. Utviklingen av markedsføringsstrategien vil gi mulighet til å utvikle en strategisk posisjon i organisasjonene med hensyn til det ytre miljø, dets ressurser, interne kompetanser, interesser og forventninger og innflytelse. Tilnærming til markedsundersøkelsesmetoder vil være avgjørende for å forstå ulike typer kunder, samt å identifisere konkurrenter.

DAG 2

Målretting, posisjonering og marked

I denne modulen vil vi diskutere Strategic Marketing Management (SMM) prosessen, nemlig strategiske alternativer og beslutninger. Målet er å forstå de underliggende grunnene til fremtidige strategier. Deltakerne vil forstå lønnsomheten i organisasjonens styrker for å utnytte mulighetene utenfor og / eller minimere trusler ved å investere i muligheter for å overvinne organisasjonens største svakheter. For dette formål vil begreper som segmentering og posisjonering av organisasjonen bli adressert, og bidra til utarbeidelse av en konkurransedyktig markedsføringsstrategi gjennom forskning og modelleringsteknikker som kan brukes til å operere segmentering og posisjonering. Endelig vil deltakerne lære å bygge en vurdering av markedets tiltrengningskraft, samt selskapets konkurranseposisjon.

DAG 3

Konkurransedyktige fordeler og innovasjon

I modul nummer tre vil deltakerne lære å identifisere konkurransefortrinnene til organisasjoner ved hjelp av spesifikke metoder for å skape konkurransefortrinn. Hovedstrategien vil være Novo Marketing Mix gjennom analysen av følgende elementer: produkt, pris, plassering og markedsføring. Hver av disse elementene skal bidra til et sammenhengende og omfattende markedsføringsprogram som kommuniserer og leverer ønsket verdi til kunder. Til slutt vil vi analysere innovasjonsfaktorer, være en av de viktigste problemene i hver organisasjon, samt dens innvirkning på utviklingen av konkurransefortrinn.

DAG 4

Relationship Marketing Strategies

En av de viktigste trender innen markedsføringstanking og praksis de siste årene har vært endringen av tilnærming til å oppnå individuelle transaksjoner for å etablere langsiktige forhold til kunder. Mens transaksjonsmarkedsføring refererer til å gjøre et enkelt salg, er relasjonsmarkedsføring forholdet til kunden som vil føre til gjenta forretninger / kjøp, samt skape muligheter for videre forretningsutvikling. Etter å ha forstått viktigheten av kundeforhold, vil det være tid for deltakerne å bestemme hvordan man implementerer markedsstrategier fordi selv innenfor en organisasjon kan det være behov for forskjellige strategier for ulike bedrifter eller produkter.

DAG 5

Gjennomføring av sluttprosjektet

På den siste dagen vil deltakerne bli utfordret til å gjennomføre en realitetsstudie som gjelder alle konsepter, praksis og metoder som er oppnådd gjennom hele kurset. Til slutt vil alle bli invitert til å presentere sine diskusjonsideer og nye måter å handle på markedet.

Merk: Alle deltakere vil motta et diplom / deltakelse og kan få en gyldig rabatt på 12 måneder ved registrering av en av LSDM-kursene.

priser

London

Madrid

havnen

1ste pris med alle inkludert

1000 £

£ 890

£ 890

Andre pris med alle inkludert

£ 1.100

990 £

990 £

3. pris med alle inkludert

1.250 £

£ 1.100

£ 1.100

På dagen med alt inkludert

£ 1.500

1.250 £

1.250 £

* All Inclusive: opplæring, intensiv kurs, daglig kaffepause, studiefag og sluttbevis

vilkår:

1. pris til 30. april

2. pris til 23. mai

3. pris: senere datoer

Betaling ved bankoverføring

Program taught in:
Portugisisk
Spansk
Engelsk

See 1 more programs offered by London School of Design and Marketing (PT) »

Last updated April 30, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Juni 2019
Duration
5 dager
Heltid studier
Pris
1,000 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Juni 2019
Sluttdato
Application deadline

Juni 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Location
Application deadline
Sluttdato