Les den offisielle beskrivelsen

Vær forberedt på internasjonale offentlige regnskapsstandarder eller IPSAS med en kvalifikasjon som vil demonstrere din grundig forståelse av standarder og deres anvendelse, sertifisert av CIPFA, den globale organisasjonen for offentlig økonomisk forvaltning.

Kursmål

Sertifikatet vil gi deg grundig IPSAS kunnskap, og sertifisering av CIPFA, for å demonstrere dine ferdigheter til arbeidsgivere, kollegaer og andre for å fremme din karriere

Kursplan

A1) Beskrivelse av rollen til IPSASB i utvikling og publisering av IPSASer og andre dokumenter:

 • Referanse og mål for IPSASB
 • Sammenheng mellom IAS / IFRS og IPSAS
 • IPSASB program for utviklingsaktiviteter
 • Eksponeringsutkast og konsultasjoner
 • IPSASB studier

A2) Beskrivelse av kravene til:

 • IPSASB Konseptuelle Ramme for Generell Finansiell Rapportering av
 • Offentlig sektor enheter
 • Forordet til IPSASsCert IPSAS pensum 2013 v1 0 3 av 5
 • OVERALL MÅL B
 • Beskrivelse av hovedkravene til IPSAS

Den vellykkede kandidaten vil kunne:

B1) Definer hovedbetingelsene som brukes i IPSAS

B2) Oppgi de viktigste regnskapskravene til IPSAS i forhold til regnskapet

B3) Oppgi de viktigste opplysningskravene til IPSAS

OVERALL MÅL C

 • Bruk kravene til IPSAS for å bestemme riktig behandling av hendelser og transaksjoner i regnskapet

Den vellykkede kandidaten vil kunne:

C1) Beskrivelse av skjema og innhold av periodiseringsregnskapet som foreskrevet av IPSAS:

 • Uttalelse om finansiell situasjon
 • Redegjørelse for finansielle resultater
 • Redegjørelse for endringer i netto eiendeler / egenkapital
 • Kontantstrømoppstilling

C2) Identifiser den relevante IPSAS for å søke om en hendelse eller transaksjon

C3) Bestem riktig regnskapsmessig behandling som gjelder for spesifikke hendelser eller transaksjoner som kreves av relevante IPSASer

C4) Beregn tall som skal inkluderes i regnskapet i samsvar med relevantIPSAS

C5) Bestem en hensiktsmessig presentasjon av tall i regnskapet som er forespurt av IPSAS

HELE DEM D

 • Forklar kravene til Cash Basis IPSAS

Den vellykkede kandidaten vil kunne:

D1) Definer begreper som brukes i Cash Basis IPSAS

D2) Beskrivelse av presentasjons- og opplysningskravene for oppstillingen av kontantinnskudd og -betalinger og tilhørende notater

 • Struktur av uttalelsen
 • Klassifisering
 • Betalinger fra tredjepart
 • Rapportering på nettbasert basis
 • Merknader til uttalelsen

D3) Bestem tall som skal inkluderes i oppstillingen over kontantinnskudd og -betalinger og tilhørende notater

D4) Bruk kravene til Cash Basis IPSAS med hensyn til:

 • konsolidering
 • Utenlandsk valuta
 • Budsjettinformasjon
 • Ekstern hjelp

Hvem skal delta?

Personer som søker å være IPSAS-sertifisert.

Generelle notater

 • Alle våre kurs kan tilrettelegges som tilpasset internt kurs.
 • Kursets varighet er fleksibel og innholdet kan endres slik at det passer til et hvilket som helst antall dager.
 • Når det gjelder Open Enrollment Courses, tilbyr vi våre kunder fleksibiliteten til å velge plassering, dato og tid, og vårt team av eksperter som er spredt over hele verden, vil bidra til å legge til rette for kurset.
 • Kursavgiften inkluderer tilrettelegging, opplæringsmateriell, 2 kaffepauser, buffet lunsj og et sertifikat for vellykket gjennomføring av opplæring.
 • GRATIS konsultasjon og veiledning gitt under og etter kurset.
Program undervist i:
Engelsk

Se 5 flere kurs fra Zoe Talent Solutions »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Åpne påmelding
Duration
3 - 10 dager
Deltid
Heltid studier
Pris
3,975 USD
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Åpne påmelding
Sluttdato
Søknadsfrist