Tittel VARIGHET Pris Opptakskrav Kontakt
Civil Engineering Science (Introduksjon til Concrete Technology) 3 dager R10000 Grade 12. Anerkjennelse av tidligere læring vil være basert på kandidatenes erfaring innen betongteknologi eller relaterte felt for en periode på minst ett år Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Civil Engineering Science (Concrete Technology) 3 dager R10000 Grade 12 pluss minst to års erfaring i betongteknologi eller et beslektet fi i det bygde miljø. Vellykket gjennomføring av SLP Innføring i betongteknologi. Anerkjennelse av tidligere læring vil være basert på kandidatenes erfaring innen betongteknologi eller relaterte felt for en periode på minst tre Mr J Bester
jannesb@uj.ac.za
Construction Management og Antall landmåling (Construction Project Management) 8 dager R15000 grade 12
Søkere som ikke er i besittelse av en slik kvalifi vil bli vurdert for opptak på grunnlag av alternative opptakskriterier slik relevant arbeidserfaring RPL. Studentene vil bli pålagt å sende inn bevis for dette i form av en CV, referanser eller realkompetanse
Prof D Thwala
didibhukut@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Green Building Applications) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt. Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Avanserte numeriske metoder) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Heat and Mass Transfer) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Computational Fluid Mechanics) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Grønn Bygningslov) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Applied Renewable Energy) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Mechanical Engineering Science (Applied Solar Energy) 150 timer R6500 Minimum en 4 årig utdanning som er relevant engineering feltet (mekanisk, elektrisk, kjemisk, og Industrial) eller andre fire års utdanning på NQF nivå 8 i et beslektet felt Ms N Janse van Rensburg
nickeyjvr@uj.ac.za
Metallurgi (Samancor Mineral Processing) 3 dager R10000 grade 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metallurgi (Utvinning Metall for Engineers) 10 dager R10000 Grade 12 og en Engineering kvalifisering Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metallurgi (Utvinning Metall for Angloplat Engineers) 10 dager R10000 grade 12 Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metallurgi (Foundry Technology) 5 dager R10000 Grade 12 og minst to års erfaring i Foundry Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Metallurgi (praktisk Foundry Technology) 5 dager R10000 Grade 12 og minst to års erfaring i Foundry Dr D Nyembwe
dnyembwe@uj.ac.za
Mine landmåling (Gyroskopiske landmåling Techniques) 5 dager R9000 grade 12 Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine landmåling (flere landmåling Techniques) 3 til 10 dager R3000 3 til 10 dager, avhengig av varigheten av det praktiske arbeidet som kreves av den spesifikke SLP - Grade 12 Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine landmåling (Regjeringen sertifikat Kompetanse Coaching) 40 timer R3000 Grade 12 En periode på tre år med industri eksponering kreves av Director of Mineral Resources før utdannet kan bli en kandidat til eksamen.
(ECSA posisjoner: Som i det siste, krever gruveindustrien en vei for personer som har kvalifisert seg som håndverkere for å kunne fortsette til slutt bli sertifiserte gruvemålere. I tillegg til sin handel, vil slike personer trenger matematikk, naturfag og språk (engelsk) ved NSC eller NCV nivå med symboler som er angitt av leverandøren
Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine landmåling (Mineral Economics) 200 Timer R10000 Bachelor-grad eller tilsvarende kvalifikasjoner i Mining på NQF nivå 7. Anerkjennelse av realkompetanse vil bli brukt i henhold til University RPL policy å innrømme studenter som ikke oppfyller opptakskrav nevnt ovenfor Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine landmåling (Mineral Governance) 200 Timer R10000 Bachelor-grad eller tilsvarende kvalifikasjoner i Mining på NQF nivå 7. Anerkjennelse av realkompetanse vil bli brukt i henhold til University RPL policy å innrømme studenter som ikke oppfyller opptakskrav nevnt ovenfor Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mine landmåling (Mineral Policy) 200 Timer N / A Bachelor-grad eller tilsvarende kvalifikasjoner i Mining på NQF nivå 7. Anerkjennelse av realkompetanse vil bli brukt i henhold til University RPL policy å innrømme studenter som ikke oppfyller opptakskrav nevnt ovenfor Mr H Grobler
hgrobler@uj.ac.za
Mining (Mine lov for Mine Managers Certificate) 5 dager over 3 måneder R8000 En profesjonell kvalifikasjon i gruvedrift og allerede Lån for A og B deler av kompetansebevis Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (Gruver og Minerals usiness and Technology oversikt) 5 dager over 3 måneder R8000 Faglige kvalifikasjoner og erfaring innen finans, HR, innkjøp, etc. og ansatte fra gruveselskaper. Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Mining (Mineral Policy, Investeringer og Forhandlinger i Mining) 40 timer R6000 Vurder 12 eller tilsvarende eller høyere utdanning med relevant nasjonal og internasjonal bransjeerfaring innen mineral politiske formuleringer, vurdering av gruveprosjekter og forhandlinger av mineralkonsesjoner Mr P Knottenbelt
peterk@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Advanced Project Management) 12 Days R15335 NQF 6 og 5 år erfaring. RPL vil bli brukt i henhold til University politikk til å innrømme studenter som ikke oppfyller opptakskravene Dr André Vermeulen
avermeulen@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Operations Management) 12 Days R13495 NQF 4 kvalifisering og minst 5 års arbeidserfaring godkjenning av realkompetanse (RPL) i henhold til UJ og fakultetets politikk på RPL Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Project Management) 12 Days R13495 NQF 4 og minst ett års arbeidserfaring. RPL vil bli brukt i henhold til University politikk til å innrømme studenter som ikke oppfyller opptakskravene Mr J Agwa-Ejon
jagwa-ejon@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Implementering av ISO 9001: 2008) 12 Days R13495 Minimum Grade 12 sertifikat og minst 2 års ansettelse i Quality Management sfære eller relaterte felt som, men ikke begrenset til helse og sikkerhet, Environmental Management, etc. Enhver relevant kvalifisering godkjent gjennom prosessen med godkjenning av realkompetanse (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Implementering av ISO) 12 Days R13495 Minimum Grade 12 sertifikat og minst 2 års ansettelse i Occupational Health and Safety sfære eller relaterte felt som, men ikke begrenset til Quality Management, Environmental Management, etc. Enhver anerkjent kvalifikasjon godkjent gjennom prosessen: Godkjenning av Prior Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (revisjon for OHSAS 18001: 2011) 12 Days R13495 Forutsetning: UJ SLP: Gjennomføring av SANS OHSAS 18001: 2011. Eventuelle eksterne programmer skal vurderes for aksept som en forutsetning i dette programmet Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (revisjon for ISO) 12 Days R13495 Forutsetning: Implementering av ISO 14001. Eventuelle eksterne programmer skal vurderes for aksept som en forutsetning i dette programmet MS N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (revisjon for ISO 9001: 2008) 12 Days R13495 Forutsetning: SLP: Forståelse og implementering av ISO 9001: 2008. Eventuelle eksterne programmer skal vurderes for aksept som en forutsetning i dette programmet Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Lean Operations) 12 Days R32 Minimum Grade 12 sertifikat og sysselsetting i produksjon eller drift eller annen relatert funksjon Dr Pule Kholopane
pulek@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Enterprise Resource Planning) 12 Days R8935 Minimum Grade 12 sertifikat og sysselsetting innen en kvalitet Management miljø Ms Khathu Mushavha- namadi kmushavha-
namadi@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Energy Efficiency in Operations Managements Processes) 12 Days Minimum Grade 12 sertifikat og sysselsetting i produksjon eller Operations Management eller annen relatert funksjon Prof C Mbohwa
cmbohwa@uj.ac.za
Kvalitet og drift (arbeidsvurdering Applications) 12 Days R15000 Grade 12 med minst ett års erfaring i Arbeidsvurderings på arbeidsplassen. UJ studenter for Organisasjonseffective 3B vil også bli vurdert. Ms Takalani Nemarumane
tnemarumane@uj.ac.za
Kvalitet og Operations Management (Gjennomføring av SANS OHSAS 18001: 2011) 12 Days R13495 Minimum Grade 12 sertifikat og minst 2 års ansettelse i Occupational Health and Safety sfære eller relaterte felt som, men ikke begrenset til Quality Management, Environmental Management, etc. Enhver anerkjent kvalifikasjon godkjent gjennom prosessen med godkjenning av realkompetanse (RPL) Ms N Sukdeo
nsukdeo@uj.ac.za
By- og regionalPlanlegging (GIS applikasjoner i by- og regionplanlegging) 50 timer R6500 Kandidatene må ha minst fullført en National Diploma / Diploma kvalifisering i byen og regional planlegging. De andre feltene akseptable med liknende minimum kvalifikasjoner innen geografi, utviklingsstudier, offentlig styring, Civil Engineering, eller Environmental Sciences Mr A Ogra
aogra@uj.ac.za
By og regionplanlegging (Integrated Bosettings Planning) 6 dager R15000 grade 12 Mr George Onatu
gonatu@uj.ac.za
Program undervist i:
Engelsk

Se 67 flere kurs fra University of Johannesburg »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
feb. 2020
Duration
Kontakt skolen
Deltid
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
feb. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

feb. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato