SALGS- OG MARKEDSPROGRAM

For å lykkes og trives i en svært konkurransedyktig marked, må bedrifter utvikle markedsplaner som tilpasser dem med sine kunder og skiller dem fra sine konkurrenter. Det er lettere enn noensinne å nå målrettede kunder, men mange markedsførere mangler evnen til å skape overbevisende merker og nyskapende praksis med meningsfulle resultater. For å realisere løfte om fortjeneste, må markedsføringsleder kreve sin eierandel i et konkurransedyktig marked fullt av merkevarer, holde oversikt over sine forretningsmål og levere meningsfulle fordeler til sine forbrukere.

Programmet skal hjelpe deltakerne til å utforske de viktigste konseptene og verktøyene for moderne markedsføring, fra markedssegmentering og produktposisjonering til utforming av distribusjonskanaler og kommunikasjonsstrategi. Dette programmet vil opplyse deltakerne og hjelpe dem med å analysere og forstå de kundedrevne markedene og deres behov, forstå konkurrenternes sterke og svake sider, skarpere deres evne til å identifisere forbrukerens sanne verdier og markere fordelene i en stadig mer kompleks markedsplass.

Personlig innvirkning

 • Forstå kjernekonseptene for markedsføring
 • Hand-on-opplevelse ved hjelp av markedsføringsmetoder for å tolke forbrukeradferd og tilpasse strategien tilsvarende
 • De vil lære ut-av-boks teknikker for å tiltrekke de riktige kundene og pleie disse forholdene
 • Forstå markedsføringsprogrammering og implementering
 • Identifisere skift i teknologisk, regulatorisk og kulturell sammenheng av virksomheten
 • Forstå sin rolle i en fullstendig integrert strategisk markedsplan

Opplæringsmetodikk

GBNTC Marketing Masterclass-serien tilbyr deltaker en stige, klatring som øker sin kunnskap fra ett kurs til det neste. Hver masterklasse består av: korte forelesninger, case-studier, praktiske øvelser, gruppediskusjoner, kunnskapsdeling med bransjemenn og en reell opplevelse som er direkte knyttet til rollen og funksjonen som deltakerne vil tjene i deres respektive organisasjon. De pedagogiske verktøyene som brukes til å utvikle disse øktene, er forankret i beste praksis; GBNTC vil benytte faktiske konserns stemmeundersøkelser, bransjens konsekvensanalyser og markedsobservasjoner. Øvelsene utfordrer deltaker, er praktiske og enkle å forstå og kan leveres på arabisk og engelsk.

Programoversikt

Bringe kundelivets levetid til liv: Praktiske metoder og applikasjoner (2 dager)

Kundens levetidsverdi er en prediksjon av all verdien en virksomhet vil utlede av deres forhold til en kunde. Vellykket kundeforholdsstyring representerer ikke en enkelt transaksjon, men et forhold som er langt mer verdifullt enn en gangs utveksling. Bedrifter må bestemme hvilke kunder som er verdt mer tid og hvor lenge de trenger å beholde en kunde før de blir lønnsomme. Denne Masterclass vil introdusere deltakerne med kritiske konsepter og teknikker som kreves for å gjøre meningsfulle og nøyaktige uttalelser om CLV i en rekke lederinnstillinger. De vil være utstyrt med ferdigheter til å utvikle modeller selv og være i stand til å projisere kundeoppbevaring og drill ned for å forstå bestemte typer kunder ved å stille de riktige spørsmålene til dem.

Brand Evolution: Bygg, overvåke og bruke Brand Equity (2 dager)

Å bygge et sterkt merke med betydelig egenkapital er sett på som å gi vertskap for mulige fordeler for et firma, inkludert større kundeloyalitet og mindre sårbarhet for konkurransedyktige markedsføringshandlinger, har vist seg å gi mange økonomiske fordeler til firmaet. I dagens markedsføring har merkevarekapital oppstått som en viktig strategisk ressurs som må overvåkes og næres for maksimal langsiktig ytelse. Høyere merkevarekapital kan bidra til at et merke blir mer lønnsomt gjennom høyere merkevare lojalitet, premium prissetting, lavere priselasticitet, lavere salgsnivåer og handelstrykk. Denne masterclassen vil bidra til å evaluere bruken av merkeverdien til et produkt, og deltakerne vil kunne evaluere og tolke data samlet fra feltet for å spore helsen til et merke. De vil kunne utvikle merkevaremodellmodeller og lære unikt perspektiv på hva merkevarekapital er og hvordan det best skal bygges, måles og styres i en organisasjon.

Kundedrevet markedsføring (2 dager)

Å få de riktige produktene og tjenestene til markedet er viktig for en organisasjons suksess. Bedrifter står overfor sterkt press gjennom sterke konkurranseutsatte markeder både internasjonalt og internasjonalt, og det akselerere tempoet i endring i markedet. For å motvirke disse faktorene må markedsførere kreve nye verktøy, teknikker og teoretiske rammer for å få forståelse for sine kunder. Denne masterclassen vil bidra til å få en grundig forståelse av kjernemarkedsføringskonsepter for å identifisere de grunnleggende elementene i den sterke markedsplanen og bygge en disiplinert tilnærming til å analysere markedsføringsforhold ved å anvende sentrale prinsipper. Ved slutten av denne klassen vil deltakerne kunne gjenkjenne verdien av sine merker og lære å forbedre verdien ved å bruke teknikkene som er lært i denne masterclassen.

Distribusjonskanaladministrasjon: Bridging Sales and Marketing Divide (2 Dager)

Det har vært et gap mellom salg og markedsføring, og ledere har forsøkt å bygge bro over denne kommunikasjonsgapet mellom de to avdelingene. Men det har alltid vært vellykket, og om løsningene har ført til en vellykket drift av organisasjonen, er det et spørsmål å forstyrre i detalj. Uten en velfungert og administrert distribusjonsstrategi kan selskapets produkt- og markedsføringsarbeid oppleve forstyrrelser opp og nedover linjen. Selskapet trenger å utvikle og vedlikeholde forholdet mellom markedsføring og salg for å skape en bærekraftig konkurransefortrinn. Denne masterclassen med bruk av velprøvd rammeverk vil hjelpe bedrifter med å synergisere deres markedsførings- og salgsinnsats. Deltakerne vil kunne utvikle analytiske ferdigheter gjennom interaktive casestudier, lære nye metoder og verktøy for å forbedre effektiviteten og effektiviteten av kanalaktivitetene. Ved slutten av denne klassen vil de kunne identifisere kanalhullene og anvende effektive strategier i organisasjonen for å lukke disse hullene og justere dem med selskapets mål.

Ledende Den Effektive Salgsstyrken (2 Dager)

Organisasjoner vekst og kilde til marked tilbakemelding avhenger av sin effektive salgsstyrke. Salgsstyrken er en stor vekstmotor for enhver organisasjon, og derfor må alle investeringer i salgsstyrken telle. Det er en betydelig investering, men den kan raskt vokse ut av kontroll, slik at balanse må opprettholdes mellom å styre kostnadene og stimulere arbeidsstyrken samtidig i organisasjonene. Denne Masterclass vil introdusere de praktiske verktøyene, nye konseptene og effektive salgsmodeller som vil hjelpe deltakerne til å kutte kostnadene effektivt og øke salget raskt. De vil lære å etablere nye måter å motivere og kompensere for salgsteamet, og også triksene og handelen for å styre en dynamisk salgsstyrke i møte med økende produkter, forbrukere og markedskompleksitet.

Forhandlinger Dynamikk (2 Dager)

Vellykket forhandling krever avtale og samarbeid med den andre parten. Siden det er vanskelig å ha de samme synspunkter og oppfatninger om en situasjon, er det nødvendig med profesjonelle ferdigheter for en forhandler for å håndtere situasjoner i en organisasjon. Forhandling er en daglig praksis innen bedriftsorganisasjonen, men vellykket forhandling krever selvbevissthet, forberedelse og praksis for å takle hverdagslige situasjoner med kunder, partnere, kolleger og ansatte. Denne masterclassen tar sikte på å øke personlige gevinster i forhandlinger samtidig som de opprettholder viktige relasjoner i organisasjonene. Gjennom interaktive øvelser vil deltakerne lære å bygge en sterkere forhandlingsbase og bidra til å forbedre utfallet av avtalene. De vil kunne utvikle analytiske verktøy og rammer for å forstå og vinne i mer sofistikerte forhandlinger. Klassen vil gi praktisk erfaring og bidra til å styrke svake punkter, og de kommer tilbake med en sterkere og mer sofistikert tilnærming til å takle situasjoner.

Prissetting Strategier og taktikk (2 dager)

En ukoordinert prisstrategi kan ha en negativ innvirkning på selskapet, produkt og portefølje. Prissetting presenterer ledere med en av de mest kraftfulle løftene for å maksimere fortjenesten. Imidlertid mangler ledere en klar forståelse av hvordan man kan forbedre sine prispraksis og hvordan man bruker slik kunnskap til sine nye produktinnstillinger. Denne Masterclass vil utdanne deltakerne om hvordan man skal oppnå strategiske mål gjennom bruk av pris, reagere på betydelig priskonkurranse og anvende taktikk for å oppnå den sanne verdien av sine produkter. Etter å ha deltatt i denne klassen vil deltakerne kunne benytte prising strategisk for å lede sin virksomhet til langsiktig lønnsomhet, forstå rammen som støtter et sett med prisstrategier og planlegger tilsvarende relevante prisstrategier for produktene.

Strategisk verdi av kundeforhold (2 dager)

Det er ikke alltid nødvendig å øke veksten i selskapet ved å utvikle nye produkter eller tjenester, men i stedet kan veksten bli funnet ved å selge bedre til eksisterende kunder med lignende oppførselstendenser. Evnen til å levere overlegen verdi til kunder er obligatorisk når man prøver å etablere og opprettholde langsiktige kundeforhold. For at bedrifter må innse og identifisere sine mest verdifulle kunder og maksimere verdien ved å skille mellom sine beste kunder og utvikle kundeorienterte strategier. Denne masterclassen vil hjelpe deltakerne til å skaffe seg verdifull innsikt om hvordan man tar informerte beslutninger og når man skal investere i kundens fokus og utvikle prosesser for å møte behovene til de mest verdifulle kundene sine.

Strategisk markedsføringskommunikasjon i dagens mediaverden (2 dager)

Markedsføringskommunikasjon er et verktøy som forteller historier og sikrer at riktig melding blir levert til rett publikum. Kommunikasjons- og sirkulasjonsinformasjon har blitt stadig viktigere for å skape det beste markedet for produktene. Organisasjonene trenger å forstå hvordan markedsføringen utvikler seg og hvordan man tilpasser seg disse nye endringene og skaper rammer for å utvikle sterke markedsplaner for kommunikasjon. Ledere må med andre ord tenke annerledes på markedsføringskommunikasjon for å lykkes i dagens marked. Denne masterclassen inneholder grunnleggende ferdigheter så vel som nye verktøy som digitale og forbruker engasjement tilnærminger, som vil hjelpe dem til å jobbe i riktig retning når det gjelder strategisk planlegging til taktisk gjennomføring av deres markedsføringskommunikasjonsplaner. Deltakerne i slutten av denne Masterclass vil skaffe seg verktøy for å evaluere suksessen til en markedsføringskampanje og også kunne omfavne og se etter endring i deres markedsføringskommunikasjon.

Segmentering og målretting (2 dager)

I dag er segmentering, målretting og posisjonering en kjent strategisk tilnærming i moderne markedsføring. Det er en av de mest brukte markedsføringsmodellene i praksis. Denne modellen er nyttig når du oppretter markedsføringskommunikasjonsplaner, siden det bidrar til å nå og levere personlige meldinger for å engasjere seg i ulike markedssegmenter. Det har blitt observert at bak enhver vellykket markedsføringskampanje er det en forsiktig segmentering og målretting som er involvert. Denne nøyaktige identifiseringen av potensielle kunder muliggjør kostnadsoptimalisering og øker salgsgevinsten og bidrar til å skaffe seg en avgjørende konkurransefortrinn over konkurransen. Men for at et selskap skal kunne lykkes, må lederne forstå og ansette de mest moderne teknikkene som kreves for markedsføring av sine produkter. Denne masterclassen er designet med sikte på å gi gode konseptuelle tilnærminger og operative metoder for å gjøre det mulig for deltakerne å håndtere disse strategiske markedsføringsaktiviteter nøyaktig og effektivt. De vil analysere segmenteringskriterier, segmentevaluering og målvalgsmetoder sammen med differensierings- og posisjoneringssystemer som kan generere en varig konkurransefortrinn.

Markedsfokusert organisasjon: Opprette og levere kundeopplevelsen (2 dager)

Å sette kundene i hjertet av virksomheten din, gir det en konkurransefortrinn som er vanskelig å slå. Organisasjoner som er fokusert på sine kunder, har en tendens til å overgå konkurransen ved å forsiktig segmentere sine kunder og gi dem en fremragende kundeopplevelse gjennom verdiutbyttet. Det er observert at ikke alle organisasjoner er markedsfokuserte og er ikke kjent med de riktige teknikkene for å levere den beste kundeopplevelsen. Derfor vil denne masterclassen bidra til å forstå problemene som er involvert i å forandre endringen i kundefokus, og gjøre det mulig for deltakerne å oppdage, skape og levere reell verdi til kundene gjennom en omfattende strategi som justerer alle avdelinger i en organisasjon.

Markedsverdienes forslag (2 dager)

I enkle språkverdier kan forslaget defineres som en forretnings- eller markedsføringserklæring som oppsummerer hvorfor en forbruker skal kjøpe et produkt eller bruke en tjeneste. Verdien forslaget er grunnen til at de ideelle utsiktene skal kjøpe fra et bestemt merke i stedet for konkurrenten. Derfor er en klar forståelse av verdien forslaget et must for virksomheten for å hjelpe dem å styrke sitt salg og se på de sviktende hullene som for tiden gjør dem til å miste kunder. Denne masterclassen bidrar til å tydelig definere og identifisere verdi proposisjoner. Deltakerne vil kunne måle og evaluere effektiviteten av proposisjoner både internt og eksternt. Etter denne klassen vil deltakerne kunne presentere sine verdi proposisjoner i alle deres markedsføringsteknikker for kontinuitet og konsistens i sine virksomheter.

Hvem skal delta

Dette programmet er egnet for:

 • Brand Managers
 • Business Intelligence Managers
 • Styrets forretningsutvikling
 • Operasjonsdirektører
 • Finansanalytikere
 • Generelle ledere
 • Senior Marketing Managers
 • Markedsdirektør
 • Markedsføring og salgssjef
 • Enhver annen leder som er interessert i å øke sin kunnskap om markedsføring
Program undervist i:
Engelsk

Se 9 flere kurs fra GBN Training Centre »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
sep. 2019
Duration
24 dager
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
sep. 2019
Sluttdato
Søknadsfrist

sep. 2019