Kvalitetssikringssystemer, verktøy og teknikker - Nivå 2

Nøkkelinformasjon

 • Emnekode: OPM107B
 • Varighet: 1 uke
 • Avgift: £ 2675

KURSPLAN

Referansemåling

 • Bedriftsbakgrunn
 • Hvorfor benchmarking?
 • Suksessfaktor
 • Vanskeligheter og fallgruver
 • Nøkkel leksjoner

Business Process Re-engineering

 • Tilnærminger brukt i BPR
 • Prinsippene for BPR
 • Risiko og fordeler med BPR
 • Implementering av BPR
 • BPR metodikk

Lag og samarbeid

 • Lagens rolle i kontinuerlig forbedring
 • Typer lag
 • Evaluering av lag
 • Lagkonkurranse
 • Retningslinjer for å utvikle effektive lag

Selvvurdering, modeller og kvalitetspriser

 • Kvalitet, TQM og excellence
 • Prismodeller
 • Selvvurderingsprosessen
 • Suksessfaktorer for selvvurdering
 • Vanskeligheter med selvvurdering

TQM gjennom kontinuerlig forbedring

 • utviklingen
 • 'Old' og 'new' kvalitetsstyring
 • Betydningen av kvalitet
 • TQM: en kontinuerlig prosess
 • Måle fremgang mot TQM
 • TQM problemstillinger som må vurderes i fremtiden

Målgruppe

Dette kvalitetssikringsopplæringen passer for:

 • Sjefoffiserer, styremedlemmer og instituttleder som ønsker å spille en større rolle i å bestemme kvalitetspolitikken i sine organisasjoner.
 • Ledende ansatte som ønsker å skape den strategiske dialogen, organisasjonsmiljøet, atmosfæren, verdiene og atferden der total kvalitetsstyring (TQM) kan oppnå sitt potensiale.
 • De som ønsker å skape en organisasjonskultur der hver person i hver avdeling er fullt forpliktet til å forbedre sin egen ytelse og er dedikert til å tilfredsstille deres interne kunders behov og fremtidige forventninger.
 • Midt- og førstelinjestyring som ønsker å spille en nøkkelrolle i å sette prinsippene for TQM på plass i den skarpe enden av organisasjonen.
 • industri
 • Ledelseskonsulenter

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset vil du kunne forstå:

 • Historien og hovedtyper av benchmarking.
 • Hovedtrinnene i en formell benchmarking-prosess.
 • Konseptet, historien og utviklingen av virksomhetsprosessens re-engineering (BPR), og hvordan den kompletterer TQM.
 • Fordelene og potensielle problemer med BPR.
 • Hvordan sette om et BPR-prosjekt.
 • Bruk av lag og samarbeid i TQM.
 • Driftsegenskapene til prosjektgrupper, kvalitetssirkler og kvalitetsforbedringsgrupper.
 • Hvordan sikre team er både aktive og effektive.
 • Kvalitetsutmerkelser og selvvurdering og rolle i fremskrittet av TQM.
 • Ulike måter å gjennomføre selvvurdering mot en Business Excellence Model.
 • Nye utfordringer for kvalitetsledelsesdisiplinen.
 • Betydningen av kvalitet.
 • TQM som en kontinuerlig prosess.
 • Måle fremgang mot TQM.
 • TQM-utgaver som organisasjoner må ta hensyn til hvis de skal oppnå kvalitetsstandard i verdensklasse.

HVA ER INKLUDERT:

 • 30 timers opplæring i klasserom
 • Apple iPad
Program undervist i:
Engelsk

Se 131 flere kurs fra London Business Training & Consulting »

Sist oppdatert September 27, 2018
Dette kurset er Campusbasert
Startdato
Kontakt skolen
sep. 16, 2019
Duration
1 uke
Heltid studier
Pris
2,675 GBP
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
Sluttdato
Søknadsfrist
Startdato
sep. 16, 2019
Sluttdato
sep. 20, 2019
Søknadsfrist

sep. 16, 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato
sep. 20, 2019