Miljømessige konsekvensene av nedbør fra utspring til sjøen

Helsinki Summer School

Programbeskrivelse

Les den offisielle beskrivelsen

Miljømessige konsekvensene av nedbør fra utspring til sjøen

Helsinki Summer School

Miljøvirkninger av Catch fra hovedkildene til havet

ARRANGØR:

Lammi Biological Station & Tvärminne Zoological Station, Universitetet i Helsinki

Relaterte Degree Programmes:

  • Masterstudiet i økologi og evolusjonsbiologi
  • DENVI doktorgradsstudiet
  • LUOVA doktorgradsstudiet i Wildlife Biology Forskning

DATOER:

8.-24.8.2017

PRISER:

850-1400 (+ utgifter 1140) EUR

studiepoeng:

5 studiepoeng

KOORDINATOR:

Tiina Tulonen Marko Reinikainen

Målgruppen

Bachelor eller masterstudenter med grunnleggende kunnskaper i økologi, miljø eller akvatiske fag

Synopsis

Dette kurset introduserer studentene til det generelle bildet av miljøpåvirkning ved Østersjøen. Den vil gjøre det ved å analysere rollen som nedslagsfelt og vassdrag i vannkvaliteten og overgjødsling av kystnære farvann. I løpet av intensive feltkurset skal studentene lære hvordan arealforvaltningen, kontroll av vannforurensning og ambient økosystemdynamikk påvirke vannkvalitet og økosystemer, og hvordan dette endrer på vei fra utspring langs vassdraget til Østersjøen. Kurset skal gi en dypere forståelse av nærings prosesser og deres romlige og tidsmessige dynamikken i nedbørfelt og kystnære områder, inkludert transport, modifikasjon og oppbevaring av næringssalter og organisk materiale.

Læringsmål

Etter endt kurs skal studentene ha kunnskap om ulike finske akvatiske økosystemer fra utspring til kystnære farvann i Østersjøen. Studentene skal ha fått innsikt i hvordan arealbruken i nedbørsfelt påvirker vannkvaliteten og biologi. De vil også ha lært grunnleggende prøvetaking og analysemetoder som brukes i akvatisk økologi.

Kurset format og undervisningsmetoder

Kurset vil bli holdt på to feltstasjoner, Lammi biologiske stasjon og Tvärminne zoologiske Station og slutter med en utflukt til ASKO Laboratory i Stockholm, Sverige.

Kurset inneholder forelesninger, ekskursjoner, feltarbeid, gruppearbeid og noen laboratoriearbeid med vannanalyser. Utflukter er gjort til ulike innlandet og kystnære vassdrag.

Pensum

Artiklene vil bli delt ut i løpet av kurset.

Midler og kriterier for vurdering

Vurderingen er basert på klasse deltakelse og aktivitet, gruppeoppgaver og på fullført personlig essay. Elevene deles i 4-5 grupper. Varer til gruppeoppgaver og for personlig essay er gitt under Viikki Campus perioden. Synteser av gruppeøvelser presenteres på stasjonene. Vurdering: deltakelse på forelesninger og feltarbeid 40%, gruppetrening 40% og essayet 20%. Karakterskala: 5 = 4 = meget god 3 = god 2 = gjennomsnittlig 1 = dårlig 0 = mislykkes.

Denne skolen tilbyr programmer i:
  • Engelsk
Varighet og pris
Dette kurset er Campusbasert
Start Date
Studiestart
Aug. 2019
Duration
Varighet
17 dager
Heltidsstudier
Price
Pris
850 EUR
850-1400 (+ utgifter 1140) EUR
Information
Deadline
Locations
Finland - Helsinki
Studiestart : Aug. 2019
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen
Dates
Aug. 2019
Finland - Helsinki
Søknadsfrist Kontakt skolen
Studieslutt Kontakt skolen