Monash University Foundation Year (MUFY) er en akademisk bro for studenter å overføre vellykket til bachelorstudier ved Monash University og andre universiteter. Som den eneste leverandøren av MUFY-programmet i Malaysia, er Sunway College MUFY plassert strategisk for studenter som ønsker å forberede seg til en lavere grad på Monash University.

MUFY-programmet fremmer personlig og sosial vekst, samt en forståelse for livslang læring. Det er designet for å gi studentene tverrfaglig kunnskap og ferdigheter levert i et student-sentrert læringsmiljø, slik at de kan lykkes med å forfølge grunnskolestudier ved Monash University eller en tertiær institusjon.

MUFY er et ikke-disiplinspesifikt grunnlagsprogram som gir studentene muligheten til en bredere vei til ethvert universitetskurs etter eget valg. Semesterstudiestudien i MUFY-programmet gir studentene mulighet til å fullføre halvparten av et emne (Enhet 1) i et semester før andre halvår (Enhet 2) i neste semester. Denne metoden reduserer trykket for å forberede en enkelt avsluttende eksamen på slutten av programmet.

MUFY læringsutbytte har som mål å levere:

 • Faglig kunnskap om akademiske studier forfulgt
 • Evne til å anvende praktiske ferdigheter som læres i ferd med å utføre høyere utdanning
 • Evne til å forholde seg til samfunnsansvar, personlig identitet og kulturell bevissthet i en global sammenheng
 • Demonstrasjon av moralske / etiske verdier og faglige holdninger
 • Kritisk tenkning evner og fleksibilitet på ulike måter å tenke på
 • Evne til å kommunisere artikkel gjennom bruk av det engelske språket og arbeide selvstendig og / eller gjensidig avhengig av lag
 • Evne til å anvende IKT-ferdigheter og ta ansvar for ens egen læring
 • Bedrifts ferdigheter som støtter bærekraftige mål

Struktur

MUFY er et to-semester program som er tilgjengelig på tvers av flere inntak og tilbys i to formater:

 • Standardprogrammet, som begynner i januar, mars og juli. Studentene studerer 4 enheter i semester 1 og en annen 4 i semester 2.
 • Det intensive programmet, som begynner i august. Studentene studerer 3 enheter i semester 1 og 5 enheter i semester 2.

MUFY leveres i et blandet læringsformat som kombinerer ansikt-til-ansikt instruksjon med selvstyrt læring levert på en e-læringsplattform. For å takle denne læringsmetoden anbefales studentene å ta med egen elektronisk enhet, dvs. bærbar eller nettbrett.

Vurdering og eksamen

Studentene vurderes gjennom en blanding av kurs (fx oppgaver, klastester, forskningsprosjekter, presentasjoner) og avsluttende eksamener. Kursoppgaver utgjør 70% av totalpoeng mens de resterende 30% er basert på avsluttende eksamener.

Valg av emner

Språk

 • MUF0011 Engelsk 1 (Obligatorisk)
 • MUF0012 Engelsk 2 (Obligatorisk)

Virksomhet

 • MUF0021 Regnskap 1
 • MUF0022 Regnskap 2
 • MUF0061 Økonomi 1
 • MUF0062 Økonomi 2

Datavitenskap

 • MUF0051 Informasjon og datateknologi 1
 • MUF0052 Informasjon og datateknologi 2

Matematikk

 • MUF0101 Avansert matematikk 1
 • MUF0102 Avansert matematikk 2
 • MUF0141 grunnleggende matematikk 1
 • MUF0142 grunnleggende matematikk 2
 • MUF0091 Matematikk 1
 • MUF0092 Matematikk 2

Sciences

 • MUF0031 Biologi 1
 • MUF0032 Biologi 2
 • MUF0041 Kjemi 1
 • MUF0042 Kjemi 2
 • MUF0121 Fysikk 1
 • MUF0122 Fysikk 2

Samfunnsfag

 • MUF0131 Globalisering 1
 • MUF0132 Globalisering 2
 • MUF0151 Moderne utgaver 1
 • MUF0152 Moderne utgaver 2

* Programmet forbeholder seg retten til ikke å tilby en enhet dersom mindre enn ti studenter registrerer seg for enheten

Inntakskrav

Passet SPM, O-nivå eller tilsvarende med minimum ve (5) studiepoeng inkludert engelsk (eller en minimum IELTS score på 5,5 *)

Varighet

1 år

inntak

 • Januar / mars / juli (standard)
 • August (intensiv)

eksamen

Juni og november

Program undervist i:
Engelsk

Se 22 flere kurs fra Sunway University »

Dette kurset er Campusbasert
Startdato
jan. 2020
Duration
12 måneder
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
jan. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

jan. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato