Norsk språk og samfunn for utenlandske studenter - Ettårig program

Generelt

Programbeskrivelse

Vil du studere i vakre arktiske omgivelser nord i Norge?

Norskkunnskap er et absolutt krav for å kunne studere i Norge.

Dette ettårige programmet i norsk språk og samfunn er en perfekt start hvis du er kvalifisert for og ønsker å fortsette på en av de treårige bachelorgradene i ingeniørfag eller det toårige masterstudiet i integrert bygningsteknologi ved fakultetet for Ingeniørvitenskap og teknologi i Narvik.

(Vær oppmerksom på at forelesningene under dette programmet gjennomføres på norsk. Du må bestå alle eksamener for å være kvalifisert for opptak til norsklærte bachelor- og masterstudier.)

Programbeskrivelse

  • Varighet: 1 år
  • Studiepoeng (studiepoeng): 60
  • Opptakskrav: Søkeren må ha fullført de generelle opptakskravene for universitetet. Dette inkluderer et ferdighetsnivå på engelsk som passer for hovedretten. Det er ikke noe krav om forkunnskaper i norsk. For å bli tatt opp, må du kvalifisere deg for et av IVT-fakultetets bacheloringeniørprogrammer. Søkere som er kvalifiserte og ønsker å fortsette på vårt masterprogram i integrert bygningsteknologi kan også søke.
  • Søknadskode: 9010

Studien er designet for heltidsstudenter og krever dedikasjon og hardt arbeid på grunn av en veldig rask progresjon. Mens de kontinuerlig fokuserer på språkopplæring, blir studentene også introdusert for norsk sivilisasjon, historie og litteratur. Arbeid i grupper med et prosjekt i andre semester er en viktig del av studiet og gir studentene verdifull erfaring med denne arbeidsmåten.

* Studieprogrammet annonseres med forbehold om tilstrekkelig antall søkere og godkjenning.

Læringsutbytte

Studien er i samsvar med følgende undervisningsopplegg: Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Planen er regulert i vedtekter knyttet til introduksjonsprosessen for utlendinger. (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-04-19-358)

Planen er basert på nivådefinisjonen i Common European Framework of References for Languages (CEFR). Rammeverket definerer tre hovednivåer av kompetanse i språk:

A - Grunnleggende bruker, B - Uavhengig bruker og C- dyktig bruker

Disse tre nivåene er delt inn i nivåer: A1, A2, B1 og B2. Studieplanen beskriver språkkompetanse på nivåer: A1, A2, B1 og B2.

I følge den nasjonale læreplanen norsk for utlendinger er læringsutbyttene som følger:

Kunnskap

Studenten har grunnleggende kunnskaper i norsk språk på nivå B2. Studenten er klar over språksaker i Norge og har kunnskap om hovedkarakteristikkene til norsk kultur og samfunn. Studenten har kunnskap om hvordan man kan komponere en tekst på norsk.

ferdigheter

Studenten kan kommunisere på norsk og kan forstå muntlig og skriftlig norsk godt. Studenten er i stand til å lese og forstå samtidstekster, dvs. akademisk litteratur og teknisk litteratur. Studenten kan forstå forelesninger på norsk og skrive med et tilfredsstillende nivå av morfologi, syntaks og ordforråd. Studenten kan reflektere over egenskapene til det norske samfunnet.

Generell kompetanse

Studenten har tilstrekkelige forutsetninger for å kunne fullføre studier der undervisning og kurslesemateriell er på norsk. Studenten er i stand til å følge aktuelle hendelser i Norge og resten av verden gjennom norske medier.

Opptakskrav

Søkeren må ha fullført de generelle opptakskravene for universitetet. Dette inkluderer et ferdighetsnivå på engelsk som passer for hovedretten. Det er ikke noe krav om forkunnskaper i norsk.

For å bli tatt opp, må du kvalifisere deg for et av IVT-fakultetets bacheloringeniørprogrammer. Søkere som er kvalifiserte og ønsker å fortsette på vårt masterprogram i integrert bygningsteknologi kan også søke (på norskprogrammet).

Viktig! For å få søknaden riktig håndtert, vennligst gjør en uttalelse i merknadsfeltet, hvilket ingeniørprogram du vil studere etter språkåret. ”

Undervisning og vurdering

Studien består av fire deler: grunnleggende språk, fonetikk, sivilisasjon og litteratur. I begge semestre er det 16 ukentlige økter. Etter hver daglige klasse må studentene delta i diskusjonsgrupper med andre utenlandske studenter og utvikle erfaring med gruppeledelse og rapportskriving.

Studentene er forpliktet til å delta på alle forelesningene. Studenter med mer enn 20% fravær kvalifiserer ikke til avsluttende eksamen.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og lekser. Tester vil bli gitt med jevne mellomrom. Alt "arbeid som skal sendes inn" er obligatorisk.

I andre semester vil studentene jobbe med et prosjekt med et gitt tema og innen en tidsbegrensning på tre uker. Studentene har muligheten til å velge sitt eget fagstoff, men opplæringen og praktisk veiledning vil bli gitt uansett. Det skriftlige resultatet fra dette arbeidet må godkjennes for å kvalifisere til avsluttende eksamen.

Porteføljevurderinger teller 40% av sluttkarakteren. Studentene må bestå porteføljevurderingen for å kvalifisere seg til eksamen, dvs. oppnå karakter E eller høyere på de to prøvene som består av porteføljen. Testene teller 20% hver.

Eksamen foregår i mai og består av en eksamen som teller 60% av sluttkarakteren. Eksamen har en varighet på 6 timer og blir evaluert ved hjelp av karakterskalaen A - F. Den skriftlige delen av eksamenen sensureres eksternt. De som består den skriftlige eksamenen, kvalifiserer til en muntlig eksamen. Den muntlige eksamenen kan justeres og bekrefte sluttkarakteren. Undersøkelsen sensureres også eksternt. Varigheten av denne undersøkelsen er 30 minutter.

Krav til oppføring av eksamen: En godkjent fremmøteopptegnelse, godkjent prosjektet og godkjent portefølje.

Sist oppdatert nov. 2020

Om skolen

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Minimér
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Mer Mindre