Les den offisielle beskrivelsen

PR-ledelse

Nøkkelinformasjon

 • Emnekode: MPRS103B
 • Varighet: 1 uke
 • Avgift: £ 2645

KURSPLAN

Issue Management

 • Stigningen av problemstyring
 • Verktøy og prosesser
 • Utvikle en problemstrategi
 • Utvikling av problemadministrasjon

Crisis Public Relations Management

 • Hvor kommer kriser fra?
 • Hvordan forberede seg på en krise
 • Kommunisere under krise
 • Internett og krise PR-ledelsen

Offentlige saker

 • Å finne rollen som offentlige saker i organisasjonen
 • Omfanget av offentlige anliggender
 • Lobbyvirksomhet
 • Offentlig forvaltning

Integrert markedsføringskommunikasjon

 • Markedsføringskommunikasjonsverktøyet
 • Segmentering, målretting og posisjonering (STP)
 • Branding og integrert markedsføringskommunikasjon
 • Planlegging for integrering av markedsføringskommunikasjonsmixen

Selskapskommunikasjon

 • Formålet med bedriftskommunikasjon (eller rammer for praksis)
 • Bedriftskommunikasjon i praksis
 • Den organisatoriske konteksten: hvordan bedriftskommunikasjon passer inn i organisatoriske strukturer

Målgruppe

Dette PR-kurset er egnet for:

 • Kommunikasjonsansvarlig
 • PR og kommunikasjonsledere, ledere, utøvere og ansatte.

Læringsutbytte

Når du har fullført dette PR-kurset, vil du kunne forstå:

 • Slik karakteriserer du et problem og forskjellen mellom problemer og andre administrasjonsproblemer.
 • Det løser fremgang gjennom en livssyklus og scenen et problem har nådd.
 • Kjennetegn på problemstillinger og de ulike drivkraften til bedrifts- og aktivistiske problemer.
 • Problemstyring som både en kommunikasjonsdisiplin og som en del av bredere strategisk tenkning.
 • Hvordan utvikle en grunnleggende problemstrategi ved hjelp av en fire-trinns plan.
 • Kriseproblemer og krisestyring.
 • Verdien av kommunikasjon til krise PR-ledelse.
 • Ulike krisetyper og hvordan krisetypen påvirker krisekommunikasjon.
 • Nøkkelprinsipper i krise PR-ledelse.
 • Hvordan søke prinsipper for krise PR-ledelse til faktiske krisesaker.
 • Effektene av Internett på krise PR-ledelse.
 • Naturen, rollen og omfanget av offentlige anliggender og dets forhold til PR.
 • Nøkkelteorier, prinsipper og deres utvikling og anvendelse i moderne offentlige saker.
 • Det potensielle bidraget som offentlige anliggender kan gjøre for organisatoriske strategier og målsettinger.
 • Kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves av dagens offentlige saksbehandlere.
 • Hvordan analysere og anvende offentlige saker teorier / prinsipper for å øve.
 • Integrerte markedsføringskommunikasjonsproblemer.
 • Betydningen av integrert markedsføringskommunikasjon til organisasjoner og deres publikum.
 • Nøkkelprinsipper og metoder som brukes til å integrere markedsføringskommunikasjonsaktiviteter.
 • Slik bruker du sentrale prinsipper for integrert markedsføringskommunikasjon til virkelige scenarier.
 • Hvordan bedriftskommunikasjon konseptualiseres og praktiseres, og anerkjenner konsekvensene av ulike perspektiver.
 • Påvirkningen av ulike måter å konseptualisere bedriftskommunikasjon (fra markedsføring i motsetning til PR eller organisasjonsformidling) når man gjennomgår PR-praksis og konsekvensene av dette.
 • Hvordan velge effektive rammer for å analysere formål og praksis for bedriftskommunikasjon - ved hjelp av begreper legitimitet og sosial kapital - å identifisere viktige mål.
 • At evnen til å utøve bedriftskommunikasjon på bestemte måter påvirkes av hvordan funksjonen er plassert i (eller integrert i) organisasjonsstrukturer.

HVA ER INKLUDERT:

 • 30 timers opplæring i klasserom
 • Apple iPad
Program undervist i:
Engelsk

Se 131 flere kurs fra London Business Training & Consulting »

Sist oppdatert September 28, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
Juni 24, 2019
Okt. 28, 2019
Duration
1 uke
Heltid studier
Pris
2,645 GBP
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Juni 24, 2019
Sluttdato
Juni 28, 2019
Søknadsfrist
Startdato
Okt. 28, 2019
Sluttdato
Nov. 1, 2019
Søknadsfrist
Startdato
Feb. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

Juni 24, 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Juni 28, 2019

Okt. 28, 2019

Location
Søknadsfrist
Sluttdato
Nov. 1, 2019

Feb. 2020