Read the Official Description

Salg og salgsstyring

Nøkkelinformasjon

 • Emnekode: MPRS104
 • Varighet: 1 uke
 • Avgift: £ 2625

KURSPLAN

Salgsperspektiv

 • Utvikling og rolle å selge i markedsføring
 • Kjennetegn ved moderne salg
 • Suksessfaktor for profesjonelle selgere
 • Typer av salg
 • Markedsføringskonseptet
 • Salgsstrategier
 • Planleggingsprosessen
 • Salgsstedet i markedsføringsplanen

Salgsmiljø

 • Forbruker og organisatorisk kjøperadferd
 • Salgsinnstillinger
 • Internasjonal salg
 • Lov og etiske problemstillinger

Salgsteknikk

 • Salgsansvar og forberedelse
 • Personlig salgsferdigheter
 • Nøkkelkontoadministrasjon
 • Forhold salg
 • Direkte markedsføring
 • Internett og IT-applikasjoner i salgs- og salgsadministrasjon

Salgsledelse

 • Rekruttering og valg
 • Motivasjon og trening
 • Organisasjon og kompensasjon

Salgskontroll

 • Salgsprognose og budsjettering
 • Nivåer av prognoser
 • Kvalitative og kvantitative teknikker
 • Salgsbudsjettet
 • Salesforce evaluering
 • Innstilling av ytelsesstandarder
 • Samle informasjon
 • Vurderingsintervjuer

Målgruppe

Denne salgskursen passer for:

 • Salgs- og markedsføringsdirektører, ledere, ledere, utøvere og ansatte.

Læringsutbytte

Etter ferdigstillelse av denne salgsopplæringen vil du kunne forstå:

 • Selger i sin historiske rolle og plass i markedsføring og en markedsorganisasjon.
 • Ulike typer kjøpere og deres tenkning.
 • Institusjonene som gjør salg - kanaler, inkludert industriell, kommersiell og offentlig myndighet.
 • Selger for videresalg.
 • Internasjonal salg som et stadig viktigere område i lys av den stadig økende internasjonalisering av virksomheten.
 • Forberedelse for salg, salgsprosessen og salgsansvar.
 • Rekruttering, utvelgelse, motivasjon og trening, og hvordan selgere skal kompenseres fra et ledelsesmessig synspunkt.
 • Salgsbudsjett og hvordan det er utgangspunktet for forretningsplanlegging.
 • Teknikker for salgsprognoser og hvorfor det er strengt et ansvar for salgsstyring og ikke finansiering.

HVA ER INKLUDERT:

 • 30 timers opplæring i klasserom
 • Apple iPad
Program taught in:
Engelsk

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Dette kurset er Campus based
Startdato
April 29, 2019
Aug. 19, 2019
Duration
1 uke
Heltid studier
Pris
2,625 GBP
Deadline
By locations
By date
Startdato
April 29, 2019
Sluttdato
Mai 3, 2019
Application deadline
Startdato
Aug. 19, 2019
Sluttdato
Aug. 23, 2019
Application deadline
Startdato
Okt. 2019
Sluttdato
Application deadline
Startdato
Des. 16, 2019
Sluttdato
Des. 20, 2019
Application deadline

April 29, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Mai 3, 2019

Aug. 19, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Aug. 23, 2019

Okt. 2019

Des. 16, 2019

Location
Application deadline
Sluttdato
Des. 20, 2019