Les den offisielle beskrivelsen

Certified Accounting Technician (CAT) er en yrkeskvalifikasjon designet av ACCA som lar deg støtte arbeidet til profesjonelle regnskapsførere. De avsluttende eksamenene er tilsvarende i standard til det første året av et universitetsutdanningsprogram. Som følge av dette, får kandidater fra CAT å flytte direkte til Fundamentals Level (Skills Module).

Kunnskap, ferdigheter og praktisk erfaring du har oppnådd mens du studerer CAT-kvalifikasjonen, kan fritage deg fra bestemte papirer og regne med praktisk erfaringskrav for ACCA-kvalifikasjonen.

Det er ni undersøkelser til CAT, som er delt inn i fire nivåer. Hvert nivå er utformet for å teste kunnskap, ferdigheter og forståelse som trengs for å jobbe i regnskapsstøttende roller. I tillegg til å fullføre eksamen, må du få minst ett års relevant erfaring mens du gjennomgår økonomisk trening for å oppnå Teknikerkvalifikasjonen.

Når du har oppfylt kriteriene for sertifisert regnskapsteknologistatus, vil ACCA gi deg tittelen som sertifisert regnskapstekniker, og du vil kunne bruke bokstavene "CAT" etter navnet ditt.

CAT-kvalifikasjonen kan være din skritt for ACCA-kvalifikasjonen og medlemskapet i den globale kroppen for profesjonelle regnskapsførere.

Program Syllabus

Innledende sertifikat i økonomi og økonomi **

  • FA1 - Registrering av finansielle transaksjoner
  • MA1 - Administrasjonsinformasjon

Mellom sertifikat i økonomi og ledelse regnskap **

  • FA2 - Vedlikehold av finansielle poster
  • MA2 - Administrere kostnader og økonomi

Diplom i regnskap og næringsliv **

  • FAB - Revisor i næringslivet
  • FMA - Ledelsesregnskap
  • FFA - Finansregnskap

Alternativer (noen 2 papirer)

  • FAU - Grunnlag i revisjon
  • FTX - grunnlag i beskatning *
  • FFM - Grunnlag i finansiell ledelse

* Varianter tilgjengelig (MYS, UK)

** Ekstra sertifikater fra ACCA

eksamen

De første 7 papirene er datamaskinbaserte eksamener. Valgpapirene er papirbaserte eksamener. Studenter som forsøker de datamaskinbaserte eksamenene, er i stand til å oppnå sine resultater umiddelbart etter at eksamenene er fullført. Papirbasert eksamen blir utgitt innen 5 til 6 uker.

Foreldresdag

Foreldresdag holdes en gang hvert semester. På denne dagen kan foreldrene diskutere studenters fremgang med forelesere. En rapport om deltagelse og karakterer av interne eksamener vil være tilgjengelig for å styrke diskusjonen mellom forelesere og foreldre. Til dags dato har responsen vært positiv, og fremmet god rapport mellom foreldre, studenter og forelesere.

Kandidater

Nyutdannede med ett år med relevant og veiledet praktisk erfaring er pålagt å levere sitt praktiske erfaringskrav som kan være før, under eller etter eksamen / studier til ACCA. Etter godkjenning kan CAT-kandidatene legge til de prestisjetunge designatoriske initialene "CAT" til navnene sine.

Progresjon til ACCA

KAT-kandidater som forsøker å forfølge ACCA-kvalifikasjonen, får unntak fra kunnskapsmodulen (3 papirer) og kan dermed gå videre til ferdighetsmodulen (6 papirer).

Karrieremuligheter

KAT-kandidater vil kunne støtte Financial Managers i enhver form for virksomhet, både lokalt og internasjonalt.

inntak

Januar, mars, april, juli og september

Merk: KAT tilbys kun som et heltidsprogram

Program undervist i:
Engelsk

Se 22 flere kurs fra Sunway University »

Dette kurset er Campus based
Startdato
Jan. 2020
Duration
Kontakt skolen
Heltid studier
Deadline
Etter sted
Etter dato
Startdato
Jan. 2020
Sluttdato
Søknadsfrist

Jan. 2020

Location
Søknadsfrist
Sluttdato