Keystone logo
Gateway Technical College

Gateway Technical College

Gateway Technical College

Introduksjon

Utdanning som gir studentene våre en måte å få ferdighetene til å oppfylle drømmene sine, akkurat der de er i dag og i morgen.


Det er det vi gjør her på Gateway Technical College .


Hvert år gir Gateways sterke opplæring og praktiske opplæring gjennom 65 forskjellige programmer grunnlaget for at mer enn 21.000 studenter skal tjene ferdighetene til en ny karriere - eller bedre seg i deres nåværende.

Vi verdsetter og serverer våre studenter og samfunn fra Kenosha County, Racine County og Walworth County gjennom en nasjonalt anerkjent innovativ tilnærming til karriere og teknisk utdanning. Våre studenter lykkes etter at Gateway også har, med ni av 10 jobber innen seks måneder med oppgradering og studenttilfredshet nær 100 prosent.


Høgskolen er ledet av et styre av forvaltere, administrasjon, ansatte og fakultet som er forpliktet til dyktighet og møte samfunnsbehov. Siden ble den første offentlig finansierte fortsettelsesskolen i Wisconsin og i USA i 1911, blir Gateway ansett som en modellhøgskole på grunn av utviklingen av forretningspartnerskap, industrisertifiseringer vevd inn i den akademiske læreplanen og en ekte verdenstilnærming til ferdighetsopplæring.

Gateway Technical College samarbeider med samfunn i Kenosha County, Racine County og Walworth County for å sikre økonomisk vekst og levedyktighet ved å tilby utdanning, opplæring, ledelse og teknologiske ressurser for å møte de skiftende behovene til studenter, arbeidsgivere og lokalsamfunn. Gateways 70 akademiske programmer gir hvert år en sterk, hands-on utdanning som danner grunnlaget for 18.000 studenter for å oppfylle sine karrieremål.

Vår visjon

Vi gjør livsforandrende pedagogiske muligheter til virkelighet.


Vårt oppdrag

Vi leverer bransjefokusert utdanning som er fleksibel, tilgjengelig og rimelig for vårt mangfoldige samfunn.


Våre verdier

På Gateway Technical College , verdsetter vi:

 • Mangfold av individer og perspektiver.
 • Et positivt klima for arbeid og læring.
 • Innovasjon og risikotaking.
 • Ærlig og etisk oppførsel.
 • Kvalitet og fortreffelighet i utdanning.

Board Ends Policy

Tri-fylkeskommunen drar nytte av rimelig høyere utdanning som gjør at innbyggerne kan utvikle kunnskaper og ferdigheter til familievennlige karrierer som bidrar til vekst og bærekraft i lokaløkonomien til en kostnad som står i forhold til verdien av tjenestene som tilbys.

 • Studentene demonstrerer kunnskap og ferdigheter og selvtillit som kreves for arbeidskraft, karriereutvikling, et globalt perspektiv og livslang læring.
 • Bedrifter drar nytte av en godt trent, utdannet arbeidsstyrke og tilgang til tilpassede forretnings- og arbeidskraftløsninger som støtter et positivt forretningsklima.
 • Skatteytere mottar en positiv avkastning på investeringen fra Gateways innvirkning på den lokale skattebasen, eiendomsverdiene og den generelle økonomiske utviklingen, samt bidragene fra kandidatene til tri-fylkeskommunen.
 • Familier styrkes av velstanden til deres kandidater, redusert ledighet eller underbeskatning, og tilgjengeligheten av lokale arbeidsplasser for familiemedlemmer.
 • Pedagogiske partnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, koble sine studenter til Gateway velutviklet karriere Pathways kurs, fasiliteter og pedagogiske ressurser.

Steder

 • Kenosha

  30th Avenue,3520, 53144, Kenosha

 • Elkhorn

  400 County Road H, 53121, Elkhorn

  • Racine

   1001 S. Main Street, 53403, Racine

   • Sturtevant

    2320 Renaissance Blvd., 53177, Sturtevant

    • Walworth

     496 McCanna Parkway, 53105, Walworth

     • Kenosha

      Horizon Center 4940 88th Avenue, 53144, Kenosha

      Spørsmål