Keystone logo
Ingeniarius Education

Ingeniarius Education

Ingeniarius Education

Introduksjon

INGENIARIUS er en SMB grunnlagt i 2014 som er i stand til å produsere og levere svært innovative robotløsninger skreddersydd til våre kunders behov.

Robotikk er lidenskapen vår, med vår ekspertise som spenner fra mekatronikk til kontroll på høyt nivå, og våre brukstilfeller som spenner fra enkelt-robot til utfordrende applikasjoner med flere roboter.

Oppdrag

INGENIARIUS misjon er å generere og kommersialisere nye toppmoderne produkter og tjenester innenfor det mobile robotikkdomenet.

Systempolicy

Som en del av INGENIARIUS virksomhet er vi forpliktet til å:

 • Gi pålitelige og forstyrrende tjenester og produkter
 • Styrke forholdet til kunder og andre relevante interessenter ved å møte deres behov og overgå deres forventninger
 • Etablere partnerskap og nettverksbygging med akademiske og ikke-akademiske institusjoner for å fremme samarbeidende FoU&I
 • Overhold gjeldende lovgivning og regulatoriske krav i alle våre tjenester og løsninger
 • Veilede, engasjere og trene Ingeniarius-teamet

Kvalitet og innovasjon

Risikobasert tenkning er tilstede i hele teamet vårt slik at våre handlinger er betinget av risikoen som oppstår i en gitt situasjon. Vi vedtar en forebyggende strategi i alle våre FoU&I-prosesser og faser av verdikjeden ved å:

 • Vedta R&D&I-styringsverktøy og standarder
 • Etablere en proaktiv kultur for selvforbedring
 • Systematisk forbedre aksept, pålitelighet og brukervennlighet for våre løsninger
 • Sikre konsistens i kvaliteten på våre tjenester og produkter
 • Forbedre kunder og andre interessenters tillit og tilfredshet

Hos INGENIARIUS bruker vi formelt en risikovurdering på:

 • Mål som er iboende for den strategiske distribusjonen av styringssystempolitikken
 • Verdikjedeprosesser som har avgjørende innflytelse på å møte våre kunders behov og forventninger
 • Før gjennomføring av FoU&I-prosjekter
 • Forbedring og korrigerende handlinger for å møte muligheter og minimere negative effekter på SGQI og på interessenter

Steder

 • Alfena

  Alfena, Portugal

  Spørsmål