Keystone logo
London Business Training & Consulting Forebygging av finansiell kriminalitet og anti-hvitvasking av penger
London Business Training & Consulting

Forebygging av finansiell kriminalitet og anti-hvitvasking av penger

London, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

1 Weeks

Engelsk

Fulltid

Request application deadline

Request earliest startdate

GBP 3 435

På universitetsområdet

Introduksjon

Dette kurset går i dybden med to kompliserte områder av AML-arbeid og oppfordrer deltakerne til å ta i bruk velprøvde tiltak for oppdagelse og håndtering. Den analyserer hvordan innenlandsk og internasjonal handel blir undergravd av hvitvaskingsaktiviteter og hvor alvorlig en trussel dette er.

Kurset klassifiserer også teknikker som brukes for å skjule den sanne opprinnelsen og det reelle eierskapet til eiendeler og inviterer til en kritisk analyse av sårbarhetene som utnyttes. Den skiller mellom hovedkomponentene i den risikobaserte tilnærmingen og krever et kritisk blikk for å fastslå hvordan de er forskjellige.

Kurset utvikler en handlingsdyktig AML-plan i tråd med Financial Action Task Force (FATF) og basert på de fem pilarene.

Kurset vil avsluttes med en oppsummering av de viktigste læringspunktene, etterfulgt av en handlingsplanleggingsøvelse med sikte på å anvende den ervervede kunnskapen og ferdighetene umiddelbart etter at du kommer tilbake i arbeid. Støtte etter kurset er også tilgjengelig i forhold til implementeringen av handlingsplanen din, inntil seks (6) måneder etter kurset er fullført.

Dagsorden

Handelsbasert hvitvasking av penger (TBML)

 • TBML risikoindikatorer
 • Økonomiske sektorer og produkter som er sårbare for TBML-aktivitet
 • Vanlige handelsbaserte hvitvaskingsteknikker
 • Vurdering av aktuelle handelsbaserte hvitvaskingsrisikoer

Tilsløring av reell eierskap

 • Teknikker som brukes for å skjule reell eierskap
 • Oversikt over ofte utnyttede mellomledd
 • Oversikt over sårbarheter

Effektive tiltak mot hvitvasking av penger

 • Risikobasert tilnærming (RBA)
 • Rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR)
 • Forbedret due diligence (EDD)
 • Politisk utsatte personer (PEP)

Utforme et program mot hvitvasking av penger

 • De fem pilarene i et AML-program
 • Justere AML-programmet ditt med Financial Action Task Force (FATF)
 • Dedikert AML compliance officer

Kursgjennomgang

 • Oppsummering og oppsummering av sentrale læringsmål
 • Handlingsplanlegging

Målgruppe

AML-bevissthet er universell og er relevant for enhver person, bedrift og offentlig avdeling. Dette gjelder spesielt hvis du jobber med noen av følgende funksjoner:

 • Leverandørgjeld
 • Kundefordringer
 • Kontrahering
 • Samsvar
 • Risikostyring
 • Ledere med ansvar for interne AML-kontroller.
 • Intern og ekstern revisjonspersonell.
 • Advokater og støttepersonell.
 • Selskapssekretærer

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset vil du kunne:

 • Å bedømme om TBML-baserte aktiviteter er tilstrekkelig inneholdt gitt gjeldende regelverk.
 • For å oppsummere teknikkene som brukes og sårbarhetene som utnyttes i aktivaskjuleringsaktiviteter.
 • Å vurdere den risikobaserte tilnærmingen og dens komponenter for AML-effekt.
 • Å designe et eget AML-program basert på FATF-modellen med fem søyler.
 • Å implementere en handlingsplan på arbeidsplassen din ved å bruke kunnskapen og ferdighetene som er tilegnet gjennom kurset.

Om skolen

Spørsmål