John A. Logan College

Introduksjon

John A. Logan College tror på individets iboende verdi og verdighet. Avledet fra denne troen er begrepet at utdanning er viktig for individets kulturelle, intellektuelle og sosiale opplysning; at utdanningsmuligheter av høy kvalitet er innbyggernes rett som høgskolen tilhører, og at utdanning er viktig for områdets økonomiske vekst. Fordi våre innbyggere har verdi, verdighet og potensiale uavhengig av alder, økonomisk status eller sosial stasjon, påtar College seg plikten til å tjene sine innbyggere gjennom et åpent opptakskonsept med muligheter for livslang læring.

Innenfor grensene for høyskolens evne til å oppnå og opprettholde en solid økonomisk base, er den klar og ivrig etter å tilby tradisjonelle og ikke-tradisjonelle utdanningsmuligheter til rimelige priser når og hvor som helst, og innbyggerne trenger dem for å forbedre livskvaliteten.

Steder

  • Logan College Drive,700, 62918, Carterville

Spørsmål