Lorenzo Walker Technical College

Introduksjon

I over førti år har Lorenzo Walker Technical College ( LWTC ) levd opp til sitt oppdrag om å tilby strenge og relevante pedagogiske erfaringer som forbereder studentene med både faglige og tekniske ferdigheter som er nødvendige for å lykkes i deres valgte karriere. I den fortsatte utviklingen for å møte behovene til samfunnet, næringslivet og arbeidsstyrken, begynte Lorenzo Walker Technical College , i regi av District School Board of Collier County Career Planning Task Force, strategisk planlegging i 2004 for å forny sin karriereutdanningsprogram. og utvikle en langsiktig plan for distriktet. Arbeidsplanen for karriereplanlegging utstedte en omfattende karriereutdanningsplan som adresserte personalets behov, læreplanutvikling, rådgivning og markedsføring. Som et resultat, i 2008, åpnet Lorenzo Walker Technical High School på campus og ga ungdomsskoler og seniorer muligheten til å delta på sertifikatopplæringsprogrammer.

Lorenzo Walker Technical College tilbyr en rekke bransjespesifikke tjenester til samfunnet til rimelige avgifter. Å tilby disse tjenestene gir studentene våre muligheter til å bruke sin tilegnede kunnskap og ferdigheter under bransjeekspertinstruktørveiledning.

Lorenzo Walker Technical College er akkreditert av Commission of the Council on Occupational Education og AdvancED Accreditation Commission. Det har også akkrediteringer med andre bransjespesifikke organisasjoner og tilknytning til statlige og nasjonale foreninger.

Steder

  • Estey Avenue,3702, 34104, Naples

Spørsmål