Nashua Community College

Introduksjon

Nashua Community College hjelper studenter med å forbedre livene sine og bli mer ansvarlige som informerte borgere og utdannede. Høgskolesamfunnet har definert et sett med viktige ferdigheter for å maksimere ens rolle som et medvirkende medlem av samfunnet.

Blant disse ferdighetene er kommunikasjon, informasjonskompetanse, vitenskapelig resonnement, kvantitativ analyse, etisk ansvar, kritisk tenkning, global tilknytning og toleranse for tvetydighet.

Høgskolesamfunnet prøver å veilede og inspirere til et tankesett om suksess hos studentene våre.

Steder

  • Amherst Street,505, 03063, Nashua

Spørsmål