Overseas Chinese University

Introduksjon

Overseas Chinese University (OCU) ble grunnlagt i 1964 som en privatfinansiert høyskole i sentrale Taiwan, og er dedikert til dyktighet innen undervisning, forskning og samfunnstjenester. OCU har en stolt tradisjon for å tilby pedagogiske muligheter for intellektuell og emosjonell vekst i et bredt spekter av fagområder og fagfelt.

Gjennom å integrere den nyeste teknologien, streber universitetet for å skape et stimulerende miljø der studenter, lærere og ansatte kan utvikle sine interesser, ferdigheter og talenter i full grad.

Fremme og utvikle servicevitenskap og teknologi for å bygge opp OCU til et utmerket universitet i Taiwan. Vår misjon tar sikte på å pleie talenter med ekspertise, etikk og ansettbarhet, og for at de skal tjene nasjonen og samfunnet vårt.

Det tilbys ulike aktiviteter utenfor skolen, gjennom hvilke mellommenneskelige kommunikasjons- og samarbeidsevner kan dyrkes som et supplement til gode studieferdigheter og forberedelser for livslang læring. Som et hjelpemiddel for den senere karrieren, er studentene pålagt å mestre grunnleggende datakunnskaper og være dyktige i minst ett fremmedspråk, spesielt engelsk.

Steder

  • Qiaoguang Road,100號, 407, 100號

Spørsmål