Ozarks Technical Community College

Introduksjon

Springfield stemte for å etablere Ozarks Technical Community College (OTC) 3. april 1990. Innbyggerne i Springfield skoledistrikt og 13 omkringliggende offentlige skoledistrikter stemte for å opprette en teknisk teknisk høyskole.

Siden den tiden fortsetter OTC å opprettholde et kjerneverdisett. Våre verdier inkluderer kvalitet, mulighet, tilgjengelighet, læring, inkludering, innovasjon, fellesskap, respekt, integritet og personlig vekst. Vi opprettholder et oppdrag for å fremme studenters læring gjennom tilgjengelig, rimelig arbeidskraftopplæring av høy kvalitet. Vi tilbyr både teknisk og generell utdannelse som er lydhør overfor samfunnets utdanningsbehov og dets forskjellige valgkretser.

Steder

  • East Chestnut Expressway,1001, 65802, Springfield

Spørsmål