Universiteter i

Detaljert informasjon om ulike studiesteder

Klikk på linkene under for å lese om å studere i ulike land. Vi gir deg generelle fakta om landene, og forteller deg om de lokale systemene for høyere utdanning, skolepenger, studieårets oppbygning, studiemuligheter for internasjonale studenter, og mye mer. Du vil også finne nyttige tips og praktisk informasjon om helseforsikring, studentvisum og levekostnader.

Studiemuligheter rundt om i verden

Postgraduate studies, whether master’s degrees, MBAs or short courses, are becoming increasingly common in our modern economy characterized by specialization and globalization. Faktisk er det i noen land flere som avlegger grader, får diplomer og sertifikater på høyere nivå, enn det er på lavere nivå. Mastergrader, doktorgrader og kurs tilbys i omtrent alle tenkelige akademiske disipliner, og med tusenvis av universiteter over hele verden å velge mellom, kan alle som ønsker utdanning på høyere nivå finne en skole og et program som passer deres individuelle behov.

Det finnes mange forskjellige typer universiteter og institusjoner for høyere utdanning rundt om i verden. Selv om detaljene varierer fra land til land, faller de fleste inn under en av følgende kategorier: Universiteter med allmenn orientering som fokuserer både på forskning og undervisning i en rekke ulike akademiske disipliner; Bedriftsøkonomiske fagskoler som fokuserer på MBA'er og andre forretningsorienterte grader; Tekniske fagskoler som fokuserer på akademiske disipliner knyttet til naturvitenskap, tekniske fag og matte; Kunstskoler som fokuserer på kunstfag som skulptur, billedkunst, teater og dans; Pedagogiske institusjoner som fokuserer på utdanning av lærere som underviser i grunnskolen. Studenter som tar en mastergrad ved et forskningsinnrettet universitet, vil vanligvis måtte gjennomføre et forskningsprosjekt eller skrive en avhandling i tillegg til kursmaterialet. Masterprogrammer ved andre institusjoner kan også inneholde et prosjekt av noe slag, men generelt fokuserer de mer på kursarbeid og praktisk erfaring. Nesten alle PhD-programmer krever selvstendig forskning og en avhandling.

Blivende studenter kan også vurdere å studere i utlandet, særlig om de er interesserte i en særlig spesialisert akademisk disiplin, som for eksempel internasjonal forretningsdrift eller Midtøsten-studier. Studenter studerer i stadig større grad på tvers av landegrenser når de tar høyere utdanning på universitets- og høyskolenivå. Ifølge FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) sitt institutt for statistikk (UIS), nærmer antallet studenter som studerer i utlandet seg 4 millioner per år, nesten det dobbelte av de 2 millionene som studerte i utlandet i år 2000. Studenter fra Øst-Asia og Stillehavsområdet utgjør 28 prosent av denne massen, mens studenter fra Nord-Amerika og Europa står for om lag 15 prosent. De landene som sender flest studenter til utlandet er Kina, India og Sør-Korea. Om lag seks prosent av studentene i Sentral-Asia og om lag 5 prosent av studentene i Afrika sør for Sahara studerer i utlandet, noe som gjør studenter fra disse regionene til de mest mobile i verden. De mest populære reisemålene for internasjonale studenter i dag, er USA, Storbritannia, Australia, Frankrike, Tyskland og Japan.

Mange studenter er også registrert som nettstudenter eller fjernstudenter i et annet land enn de selv bor i. Disse studentene er ikke inkludert i UIS' tall, så det totale antallet internasjonale studenter er noe høyere, sannsynligvis mer enn 4 millioner.

Det er mange grunner til at studenter velger å reise utenlands for å studere, blant annet: Å kunne velge blant de beste programmer i verden innen en gitt disiplin. I tillegg er det noen akademiske disipliner som kun tilbys i noen få land, eller så er de beste programmene bare tilgjengelige i visse regioner. For eksempel vil en som er interessert i buddhistiske studier finne de beste programmene i Thailand. Å studere i en annen kultur. Studenter som tar en mastergrad, doktorgrad eller et kurs i regionale studier, bør vurdere å gå et program med undervisning i denne regionen, for å få best mulig forståelse for fagstoffet. I tillegg vil studenter som studerer internasjonal bedriftsøkonomi få uvurderlig erfaring gjennom å bo i en annen kultur. Få økte språkkunnskaper dersom programmet undervises på et annet språk enn ditt morsmål. I tillegg, selv om mange internasjonale master- og PhD-programmer nå undervises på engelsk selv i ikke-engelsktalende land, kan studenter få muligheten til å øke sine språkkunnskaper gjennom ekstra språkfag, eller ved å omgås den lokale befolkningen. Studenter som vurderer å ta en grad på høyere nivå og sammenligner tilbudene ved universiteter i hjemlandet og i utlandet, kan ta følgende faktorer med i beregningen: kostnadene for programmet, inkludert boutgifter. I noen land er undervisningen billig eller til og med gratis, men høye boutgifter kan veie opp for det man sparer. Det finnes imidlertid en del land og universiteter som tilbyr stipender og andre typer økonomisk bistand, noe av dette er beregnet på internasjonale studenter. Hvor mye internasjonale studenter får jobbe ved siden av studiene varierer fra land til land, noen land tillater ikke at internasjonale studenter jobber i det hele tatt. Helseforsikringskostnadene varierer også mye fra ett land til et annet. Kvaliteten på utdanningen man får må veies opp mot kostnadene og andre faktorer ved å studere i utlandet, som den kulturelle kompetansen og språkkunnskapene man tilegner seg. Selv om alle akkrediterte masterprogrammer er underlagt høye kvalitetskrav, varierer undervisningsmetodene mye på ulike skoler, programmer og kulturer. I tillegg kan enkelte studenter oppleve at de lærer mindre når de studerer på et annet språk enn morsmålet. Krav om språkferdigheter. Studenter som ikke behersker undervisningsspråket på kurset de ønsker å gå, bør kanskje bruke et ekstra år på å studere språket først. Noen ganger kan studentene oppnå disse ferdigheter gjennom studier i hjemlandet, men i andre tilfeller vil det være nødvendig å bo lenger i utlandet. Studieform som tilbys, for eksempel deltid, heltid, nettstudier og fjernundervisning. De fleste land krever at internasjonale studenter bosatt i landet på studentvisum studerer på heltid. Studenter som allerede bor i et annet land og har arbeidstillatelse der, kan studere på deltid. I tillegg tilbyr nett- og fjernundervisningsprogrammer stor fleksibilitet. Innvirkning på familiemedlemmer, for studenter med familie. Familiemedlemmer kan også behøve språkferdigheter, og noen land tillater ikke at ektefellen jobber, selv om studenten selv kan jobbe. Ta deg tid til å lese deg opp på universiteter fra hele verden. Hvis du allerede vet hva du er ute etter, kan du klikke deg direkte til det landet eller til bestemte programmer. Hvis ikke, ta deg tid til å kikke gjennom og lese om de spennende programmene som tilbys over hele verden.

Les mer Minimér