UUNZ Institute of Business

Introduksjon

UUNZs oppdrag er å gi studenter fra hele verden læringsopplevelser som vil utstyre dem til å delta vellykket i New Zealand og den globale arbeidsstyrken. UUNZ ønsker å være den ledende lærings- og bransjeklare opplæringsbedriften i New Zealand, og levere transformerende utdanning.

  • UUNZ verdsetter kunnskapen og innsiktene som er innebygd i studentene og personalets kulturer. Vi verdsetter mangfoldet og multikulturalismen i New Zealand, spesielt tikanga Maori. Vi pleier, respekterer og fremmer bevissthet om kulturer for å demonstrere betydningen av navnet vårt - 'universal' og 'united'.
  • UUNZ verdsetter kritisk analyse. Vi mener at kunnskap bør hentes fra det aller beste globale stipendet og genereres av vårt eget personale og studenter. Vårt mål er å samle eksisterende ideer og å generere originale ideer som vil møte dagens globale behov.
  • UUNZ oppfordrer studentene til å verdsette hvem de er og respektere forskjellene i andre. Vi ønsker å produsere kandidater som viser selvbevissthet, empati og sterk mellommenneskelig kommunikasjon.
  • Vi ser på fremtiden. Vi anerkjenner at sysselsetting rett etter endt utdanning noen ganger er problematisk på grunn av variasjonene i arbeidsmarkedet og myndighetene, så vi tar sikte på å utvikle kandidater som er motstandsdyktige og ressurssterke for å gi et positivt bidrag til samfunnet og deres familier.

Steder

  • Great North Road,411, 0600, Waitākere

Spørsmål